Etter at det nye grensesnittet for AdWords ble lansert forrige uke, har vi innført en del endringer, med tanke på å forbedre det basert på brukernes tilbakemeldinger.


Det nye utseende skal forenkle grensesnittet med nye menyer, kategorifaner, enklere navigasjon og nye knapper. Hensikten er å la det viktigste, dvs. dataene dine, komme frem. Vi har brukt ny teknologi til å erstatte det gamle grensesnittet med ett som er både mer responsivt og visuelt tiltrekkende. I mellomtiden, har vi bevart den gamle strukturen, slik at du fortsatt vil finne de funksjonene du var vant med, der de var opprinnelig.
Hvis du er nysgjerrig på våre designvalg, eller ønsker å vite mer om hvordan vi i Google generelt oppfatter brukeropplevelse, vennligst bli med på vår diskusjon med spørsmål og svar-runde på Torsdag, 21. Juni kl 18:30. For å delta på vår Live Hangout:
- Besøk vår Google Ads +Page kl 18:30 på Torsdag 21. Juni
- Klikk på “Hangouts on air”-lenken til å bli med. Vær oppmerksom at du må være logget på din Google+ konto for å bli med!

Vi jobber etter å levere en enklere, mer vakker opplevelse på tvers av alle Googles produkter. Jeg håper at dere vil oppleve at AdWords har blitt både enklere å bruke og mer spennende. Jeg ser frem til å høre deres tilbakemeldinger og deres spørsmål på vår Hangout!

Publisert av: Greg Rosenberg og AdWords Brukeropplevelses-teamet