Vi vet at du alltid ser etter mer effektive måter å administrere AdWords-kontoen din på. Vi hører også at det er mange som gjerne vil bruke sine egne eksterne data som beslutningsgrunnlag for AdWords-kontoene sine. Derfor er det med glede vi i dag lanserer en begrenset utgave av skript i AdWords. Nå kan du skrive enkle JavaScript-programmer for å gjøre endringer i AdWords-kontoen din.

Med skript kan du gjøre følgende:

  • Bruke eksterne beholdningsdata til å endre bud eller stoppe søkeord midlertidig og gjenoppta dem
  • Hente ut kontostatistikk til et regneark som du kan bruke som grunnlag for rapporter og visuelle presentasjoner.
  • Bruke statistiske trender over flere uker til å endre søkeord eller annonsegruppebud
Skriptene kjører i Google Apps-skriptinfrastrukturen, og vi gir mulighet for Apps-skriptintegrering med tre tjenester: Du kan bruke Google-regneark og Url Fetcher for integrering med eksterne data og sende e-post med resultatene av en skriptkjøring fra selve skriptet.

Hvis du vil komme i gang med skript, velger du Automatisering og deretter Skript fra den venstre verktøylinjen:
For å få størst mulig utbytte av skript bør den som administrerer kontoen, ha grunnleggende kjennskap til JavaScript.
Vi planlegger å gjøre denne funksjonen tilgjengelig for alle i løpet av de neste ukene. Gå til utviklernettstedet vårt hvis du vil ha mer dokumentasjon om skript.

Skrevet av: Prashant Baheti, AdWords-produktsjef

Publisert av: Stefania Montagna, Inside Google AdWords