Med AdWords har du kunnet kjøre kampanjer for målrettede geografiske plasseringer samt knytte den lokale bedriftsadressen din til søkeannonser ved hjelp av adressetillegg. Nå lanserer vi nye stedsrettede funksjoner i forbedrede kampanjer som du kan bruke for å få enda bedre resultater ved hjelp av AdWords.

Sånn kan du enklere nå kunder i nærheten av virksomhetsstedene dine
Hvis du driver en virksomhet med en fysisk butikk eller en virksomhet med flere ulike salgskanaler, kan du bruke den nye målrettingen for adressetillegg for å nå potensielle kunder eller øke budene når kundene er i nærheten av virksomhetsstedene dine, ved hjelp av noen få klikk. Vi benytter adressetilleggene du allerede har opprettet og en radius du angir, for å målrette kampanjen til området rundt din bedrift.

Konfigurering av et mål for adressetillegg når kunder er i nærheten av butikken din, siden det da kan være mer sannsynlig at de handler hos deg (trinnvis veiledning).


Konfigurering av en budjustering for et adressetilleggsmål 

Eksempel 3: En landsdekkende detaljhandelsbedrift med flere salgskanaler kjører AdWords-kampanjer for å selge direkte på nettet, og for å lede kunder til bedriftens 80 lokale butikker. Bedriften har allerede konfigurert adressetillegg for kontoen, men de ønsker å forbedre annonsesynligheten ytterligere når kunder som søker er innen kort rekkevidde fra butikkene. Med noen få klikk kan bedriften legge til en to kilometers radius rundt hvert adressetillegg og angi en budjustering på +25 %.

Bred geografisk målretting med selektiv budjustering for å oppnå bedre resultater 
Enten bedriften din har kun netthandel, bare fysiske butikker eller bruker flere salgskanaler, kan du forbedre de totale resultatene dine ved å bruke bred stedsmålretting til å dekke hele det potensielle markedet ditt, mens du avgrenser ved å øke budene dine for utvalgte områder. Med den eldre kampanjetypen måtte du konfigurere en ny kampanje for hvert sted du ville legge inn ulike bud på. Med forbedrede kampanjer er det nå enklere å øke eller redusere bud med en viss prosentandel for stedsmål i kampanjen din.

I AdWords-grensesnittet klikker du på «Steder» i Innstillinger-fanen, og deretter klikker du på budjusteringskolonnen til høyre for en stedsmålretting for å øke eller redusere budet ditt. Du kan også foreta budjusteringer for steder ved hjelp av den nyeste versjonen av AdWords Editor.


Konfigurering av budjusteringer for steder

 Slik går du frem for å optimalisere med selektive budjusteringer i AdWords-grensesnittet:

1. klikk på Stedsdetaljer-knappen og velg alternativet “hva som utløste annonsen din”
2. bruk visningsknappen for å dele inn resultatdataene (inkludert konverteringsdata) for kampanjen etter ulike geografiske nivåer
 3. sortér eller filtrér for å fokusere på stedene du vil optimalisere
 4. velg ett eller flere steder
 5. klikk på alternativet for å legge til mål og angi budjusteringHvis du vil bruke mer avansert optimalisering, kan du koble AdWords-rapporteringen til bedriftens geografisk sorterte data om kundeverdi. På denne måten kan du justere bud for ulike steder.

 Eksempel 1: Et vedlikeholdsfirma benytter målretting mot kunder i en radius på 20 km rundt Oslo sentrum, der bedriften befinner seg. Markedsdirektøren vet kanskje at det koster 20 % mindre å selge til og betjene kunder som befinner seg innen 8 km fra bedriftens plassering. Derfor kan han potensielt forbedre AdWords-resultatene ved å øke budene med 20 % for kunder som søker når de er mindre enn 8 kilometer fra Oslo sentrum, siden disse potensielle salgene er mer lønnsomme. 

Eksempel 2: Et firma som leverer finanstjenester på nettet, har skissert den gjennomsnittlige levetidsverdien for kunder og sortert resultatene etter by. Firmaets søkespesialist har blitt bedt om å oppnå en gjennomsnittlig avkastning på 8:1 for annonsekostnader (ROAS: Return on Advertising Spend – avkastning på annonseringsutgifter), noe de definerer som gjennomsnittlig levetidsverdi delt på gjennomsnittlig kostnad per potensielt salg. 


By
Gj.sn. levetidsverdi (LTV)
Gjeldende gj.sn. kostnad per potensielt salg (CPL)
Avkastning på annonsekostnad (LTV/CPL)
ROAS som prosentandel av mål (8,0)
Budjusteringsavgjørelse
Oslo
NOK 7500
NOK 750
10,00
125 %
+20 %
Bergen
NOK 4200
NOK 700
6,00
75 %
–20 %
Trondheim
NOK 5400
NOK 600
9,00
113 %
+10 %

Søkespesialisten laster ned data fra AdWords med kostnad per potensielt salg sortert etter by, og kobler disse dataene til levetidsverdien for hver tilhørende by (se nedenfor). Søkespesialisten ser etter muligheter til å forbedre resultatene ved å senke budene i byer der ROAS er under målet, og øke budene i byer der ROAS er over målet. Hun tar beslutninger om budjusteringer i regnearket, implementerer disse i den forbedrede kampanjen, kontrollerer ROAS og voluminnvirkningen på nytt i noen uker og gjennomfører endringer hvis det er behov for det. Med den eldre kampanjetypen måtte hun ha konfigurert en ny kampanje for hver by med ulike bud, noe som gjorde det mer komplisert og krevende å administrere kampanjer.

Markedsførere som har erfaring med søk, vet at bud er en viktig bidragsyter til gode kampanjeresultater, i tillegg til annonser, utvidelser, søkeord og destinasjonssider. Derfor sørger de for å gjennomføre målinger og justeringer regelmessig. Husk at hvis målrettingen din er for avgrenset, kan det begrense rekkevidden, antall klikk og konverteringer. Du bør derfor vurdere å bruke selektive budjusteringer for sted, samtidig som du bruker bred målretting. Flere tips om optimalisering av kampanjene dine ved hjelp av sted, finner du i brukerstøtten for AdWords.

Vi tror bruk av stedsinformasjon kan forbedre kampanjeresultater for nesten alle bedrifter. Og vi håper at disse nye funksjonene gjør det enklere å dra nytte av forbedrede kampanjer.

Lagt ut av Smita Hashim, produktsjef og Linn Rønneberg, Account Strategist