I en verden der vi alltid er på nett og bruker mange enheter, blir det stadig viktigere for annonsører å vise relevante annonser basert på brukerkonteksten: sted, tidspunkt og enhet. Vi har lansert forbedrede kampanjer som skal hjelpe annonsørene med å dra full nytte av brukerkonteksten, og dermed gjøre annonsekampanjene sine så effektive som mulig.

Vi har tatt brukernes tilbakemeldinger til etterretning, og i løpet av de neste ukene lanserer vi nye verdisporingsfunksjoner for annonsører som bruker nettadresser på søkeordnivå. Med disse funksjonene blir det lettere for annonsørene å oppnå spesifikke konverterings- og avkastningsmål, og oppgraderingen til forbedrede kampanjer går enklere ved at:

1.       brukerne ledes til en enhetsspesifikk destinasjonsside på søkeordnivå
2.       det blir mulig å måle effektiviteten til kampanjer etter enhet
 
Nyheter

Vi har lagt til en ny parameter, {ifnotmobile:[value]}, der du kan erstatte [value] med tekst som deretter dukker opp i nettadressen din når brukeren klikker på annonsen din fra en datamaskin eller et nettbrett. Vi endrer også den eksisterende verdisporingsparameteren {ifmobile:[value]}. Med denne parameteren settes nå den angitte verdien inn i nettadressen bare hvis brukeren klikker fra en mobilenhet.

Dette innlegget omhandler bruken av ifmobile- og ifnotmobile-parametrene for å lede brukere til en enhetsspesifikk destinasjonsside. Innlegget tar også for seg resultatsporing etter enhet, og hva som skiller ifmobile- og ifnotmobile-parametrene fra den eksisterende device-parameteren.

Eksempel 1: Viderekobling av brukerne til enhetsspesifikke destinasjonssider

Effektiv nettdesign passer ofte godt for annonsører som gir brukerne enhetsoptimaliserte opplevelser. Hvis du må angi forskjellige destinasjonssider avhengig av enhetstypen, har du to alternativer. Hvis destinasjonssiden varierer etter reklametype, kan du ganske enkelt lage mobiloptimaliserte annonser ved å angi innstillingen for foretrukket enhet til «Mobil». Hvis den enhetsspesifikke destinasjonssiden varierer for hvert søkeord, kan du bruke ifmobile- og ifnotmobile-parametrene i destinasjonsadressen på søkeordnivå. Det er viktig å huske at hvis du bruker ifmobile-parameteren i dag, blir ikke lenger en verdi satt inn i nettadressen for klikk fra nettbrett. Med den nye ifnotmobile-parameteren settes nå en verdi inn i nettadressen for nettbrett og stasjonære eller bærbare datamaskiner.

Tenk deg at du ønsker å sende mobilbrukere til «m.example.com/widgets» og brukere av stasjonære datamaskiner og nettbrett til «www.example.com/widgets» for søkeordet «widgets» (moduler).  I dette scenariet kan du angi destinasjonsadressen for dette søkeordet til:

              {ifmobile:m.example.com/widgets}{ifnotmobile:www.example.com/widgets}

Eksempel 2: Resultatsporing etter enhet             

Hvis du ønsker å spore resultater etter enhet, fungerer den eksisterende device-parameteren i de fleste tilfeller. Når du bruker device-parameteren, settes en «m», «t» eller «c» inn i destinasjonsadressen, avhengig av om brukeren klikket fra en mobilenhet, et nettbrett eller en stasjonær eller bærbar datamaskin. Hvis sporingssystemet ditt krever at du bruker ulike interne ID-er for det samme søkeordet på forskjellige enheter, du må kanskje bruke ifmobile- og ifnotmobile-parametrene.
 
For søkeordet «widgets» kan vi si at du har angitt den interne søkeord-ID-en «df32» for stasjonære datamaskiner og nettbrett og ID-en «df33» for mobilenheter. Du kan angi destinasjonsadressen på søkeordnivå til:

              www.example.com/widgets?kwid={ifnotmobile:df32}{ifmobile:df33}

Hvis brukeren imidlertid klikker fra en stasjonær datamaskin eller et nettbrett, er destinasjonsadressen:
 
              www.example.com/widgets?kwid=df32

For et klikk på en mobilenhet er destinasjonsadressen:
 
              www.example.com/widgets?kwid=df33

Eksempler på suksess

Annonsører oppgraderer til forbedrede kampanjer og oppnår gode resultater. VivaStreet i Frankrike, som er det 4. største nettstedet for gratis rubrikkannonser i verden, oppgraderte alle kampanjene sine innen to uker etter lanseringen.  Etter oppgraderingen økte budjusteringen for mobil til 125 % og selskapet oppnådde en økning i samlet antall konverteringer på 34 %. På grunn av de positive resultatene, økte VivaStreet budjusteringen for mobil ytterligere til 140 %.  Ved å bruke verdisporingsparametre er det også mulig å lede brukerne til enhetsspesifikt innhold og måle hvilken innvirkning det har på antallet konverteringer.
 
Vi setter pris på tilbakemeldingene vi har fått vedrørende forbedrede kampanjer, og oppfordrer dere til å fortsette å gi oss bedre innsikt i hvordan vi skaper et enestående produkt. For mer informasjon, anbefaler vi nettseminarserien vår, EC 205, som omhandler forbedrede kampanjer og Google Displaynettverk.

Skrevet av Karen Yao, senioransvarlig for produkter, AdWords
Publisert av Linn Rønneberg, Account strategist, Adwords