Fordelen med forbedrede kampanjer er at du på en enklere måte kan nå frem til riktig målgruppe med riktig annonse ut fra sted, klokkeslett og enhetstype, uten å måtte lage og administrere mange separate kampanjer. De fleste annonsører kan foreta oppgraderingen medtre enkle trinn. Annonsører har allerede oppgradert mer enn 1,5 millioner kampanjer og oppnådd solide resultater.

Nytt oppgraderingssenter

Vi introduserer nå oppgraderingssenteret, som letter oppgraderingen for annonsører som har mange kampanjer. Med oppgraderingssenteret kan du oppgradere flere kampanjer om gangen og slå sammen kampanjer med bare noen få klikk. Når oppgraderingssenteret blir tilgjengelig for alle kontoer i løpet av de neste ukene, finner du det på navigeringslinjen til venstre på Kampanjer-fanen. Finn ut mer
Oppgraderingssenteret kan brukes på to grunnleggende måter. 

1. Masseoppgradering

Med dette alternativet kan du oppgradere flere kampanjer som ikke trenger å bli slått sammen. I stedet for å oppgradere kampanjer enkeltvis kan du angi flere kampanjer, velge en budjustering for mobil, se trafikkanslag, og oppgradere med færre steg. 

2. Sammenslåing og oppgradering

Hvis du har kampanjer som er målrettet bare mot søkenettverket eller både søke- og displaynettverket, og som har lignende søkeord og stedsmål, blir de automatisk identifisert i oppgraderingssenteret som aktuelle kandidater for sammenslåing. Da kan du forhåndsvise og justere de foreslåtte kampanjeinnstillingene, annonsegruppene og utvidelsene for den sammenslåtte kampanjen. Annonsegrupper og budsjetter bli kombinert som standard. Andre innstillinger og utvidelser på kampanjenivå i den primære kampanjen overstyrer innstillingene og utvidelsene i den sekundære kampanjen.


Når du har laget nye forbedrede kampanjer, anbefaler vi at du oppgraderer utvidelsene dine for å oppnå en sterkere grad av kontroll, fleksibilitet og relevans. Det kan også være lurt å legge inn eventuelle viktige søkeord, negative søkeord, utvidelser eller stedsmål fra den sekundære kampanjen som ikke kom med under sammenslåingen.

Vi anbefaler å oppgradere kampanjer som bare er målrettet mot displaynettverket, i stedet for å slå dem sammen. Oppgraderingsverktøyet støtter ikke muligheten til å slå sammen bildeannonser, kriterier for publikumsmålretting og andre kampanjeelementer som er rettet spesifikt mot displaynettverket.

Det fins også en avansert modus i oppgraderingssenteret, som gir en oversikt over alle kampanjene i kontoen din, og gir deg mer fleksibilitet og mindre veiledning hvis du allerede har utarbeidet en strategi for hvordan du skal slå sammen og oppgradere kampanjer.

Påminnelser
22. juli 2013 begynner vi å oppgradere alle kampanjer til forbedrede kampanjer.  Når du oppgraderer til forbedrede kampanjer, er det fint hvis du sender oss eventuelle tilbakemeldinger du måtte ha, via tilbakemeldingsskjemaet vårt. 

Skrevet av Neil Inala, produktsjef for AdWords
Publisert av Linn Rønneberg, Adwords Account Strategist