Dette innlegget om forbedring av resultater ved hjelp av budjusteringer for sted, er det andre innlegget i en serie om gode fremgangsmåter for budgivning. Serien startet med prioritering og gjentakelse avbudjusteringer.
Resultatene dine for annonsering varierer nesten alltid fra sted til sted, uansett hvilken type bedrift du har. Den gode nyheten er at hvis du optimaliserer budene dine for ulike steder, kan du øke salget ditt og avkastningen din.
Optimalisering av bud for å få bedre resultater for ulike steder
Med forbedrede kampanjer er det nå mye enklere å øke budene for steder der du har gode resultater og redusere budene der du har dårlige resultater. Før vi introduserte forbedrede kampanjer, måtte du konfigurere og administrere en identisk kampanje for hvert sted du ville legge inn unike bud for. Siden dette var en komplisert fremgangsmåte, var den mest vanlige måten å optimalisere for steder på, å kutte ut steder med dårlige resultater ved å utelate dem gjennom målretting. Men i det lange løp kan denne metoden begrense bedriftens vekst og gjøre den mindre konkurransedyktig. Derfor anbefaler vi at du bruker budjusteringer i stedet for utelatelse gjennom målretting.
Beregning av budjusteringer for sted
Du kan starte med å laste ned en resultatrapport for sted. Sånn gjør du dette i AdWords-grensesnittet:

  1. Angi datoperioden til de siste 30 dagene (eller lengre tilbake viss du har en liten kampanje)
  2. På Steder-underfanen på Kampanjeinnstillinger-hovedfanen, klikk på "Stedsdetaljer-knappen" og velg alternativet for "hva som utløste annonsen" 
  3. Klikk på Vis-knappen og velg område
  4. Klikk på Last ned
En god fremgangsmåte som ofte brukes for å maksimere bestillinger eller potensielle salg på et bestemt CPA- (kostnad per handling) eller avkastningsnivå, er å fordele målverdiene jevnt mellom alle steder. Her er en matematisk fremstilling:
Budjustering for sted = 100 % * [(kampanjemål / faktisk resultat) – 1]
Her er et eksempel fra en kampanje med mål for kostnad per handling.
Eksempel på beregning av budjustering for sted
Sted
Konverteringer
Kostnad
CPA
CPA-mål
Budjustering for sted
Florida
100
NOK 4800
NOK 48
NOK 60
100 % * [(10 / 8) – 1] = +25 %
New York
120
NOK 6480
NOK 54
NOK 60
100 % * [(10 / 9) – 1] = +11 %
Ohio
70
NOK 6300
NOK 90
NOK 60
100 % * [(10 / 15) – 1] = –33 %
Pennsylvania
85
NOK 5100
NOK 60
NOK 60
100 % * [(10 / 10) – 1] = 0 %

Du kan implementere budjusteringene dine i AdWords-grensesnittet (veiledning) eller bruke AdWords Editor (veiledning).
Bedrifter med lokale forretninger eller tjenesteområder
Det er ofte større sjanse for at kunder i nærheten handler hos deg, og de er mindre kostbare å betjene. Så hvis bedriften din har lokale forretninger eller tjenesteområder, bør du vurdere å optimalisere budene dine på bakgrunn av kundenærhet. Det er for eksempel enkelt å angi ett stedsmål for kunder som befinner seg mindre enn 3 kilometer fra bedriften din, og et annet for kunder som befinner seg mindre enn 30 kilometer fra bedriften (veiledning). Deretter bruker du fremgangsmåten ovenfor til å beregne optimale budjusteringer for de to målene.
Tips og påminnelser
1. Bruk bred stedsmålretting for å dekke hele det potensielle markedet ditt. Hvis du målretter for snevert, kan rekkevidden og antall klikk og konverteringer bli begrenset.
2. Det går fint an å bruke overlappende stedsmål med budjusteringer. Vi tar bare i bruk den mest spesifikke budjusteringen for sted. Tenk deg for eksempel at du har en budjustering på +10 % for Canada og en budjustering på +20 % for Montreal. Når noen søker i Montreal, økes budet ditt med 20 %. Du får i tillegg se spesifikk resultatstatistikk for Montreal og hele Canada med unntak av Montreal, på Steder-underfanen på Kampanjeinnstillinger-hovedfanen.
3. Vær forsiktig hvis du har begrensede datamengder. Hvis du ikke er oppmerksom, kan de beregnede budjusteringene dine bli for høye eller for lave, og du kan ende opp med dårligere i stedet for bedre resultater. Hvis du ikke har tilgang til statistisk ekspertise, anbefaler vi følgende tommelfingerregel: ikke juster bud for steder med færre enn 1000 klikk eller 30 konverteringer. Det kan hjelpe å forlenge datoperioden for rapportene dine til de siste 90 dagene.
4. Foreta jevnlig kontroll av resultatene og økning av budjusteringene dine. Kontroller resultatene dine for hvert stedsmål på Steder-underfanen fra tid til annen. Øk budjusteringen din inkrementelt der resultatene er over målet ditt, og reduser budjusteringen der resultatet er under målet. På denne måten kan du optimalisere budene dine over tid og justere dem i forhold til endringer i kundeatferden.
Skrevet av John Sullivan, Global Search Solutions 
Publisert av Linn Rønneberg, Account Strategist