Det er enkelt å forstå hvilke resultater du oppnår med automatiske budstrategier, hvis du vet hva du skal se etter. Vi har nå lansert tre nye rapporteringsfunksjoner for at du skal få bedre oversikt over budgivningen og spare tid på feilsøking av problemer som kan ha innvirkning på resultatene dine.

Få bedre innsikt i hva som skjer når du gir bud
Annonsører kan spare flere timer hver uke ved å bruke automatisk budgivning ettersom budene deres optimaliseres på en effektiv måte for hver auksjon. Det er likevel viktig at du følger med på budstrategiene dine og vet når de må justeres. Nye statusannoteringer inneholder mer informasjon om statusene for budstrategier, og dermed blir det enklere for deg å avgjøre om og hvordan du skal iverksette tiltak.

Hvis for eksempel en strategi fortsatt har «Læring»-status fordi du nylig har laget den eller endret sammensetningen av de tilhørende kampanjene, viser vi deg den anslåtte tiden som gjenstår for «Læring»-modusen. Dette viser at budgivningsalgoritmene fortsatt kalibreres, og angir hvor lenge du bør vente før du gjør andre endringer eller evaluerer referanseresultatene dine.


Hvis en budstrategi har «Begrenset (budgrenser)»-status på grunn av begrensninger for høyeste eller laveste bud, kan det også hende vi viser deg hvilken prosentandel av visningene eller forbruket som er begrenset. På denne måten blir det enklere for deg å forstå i hvilken grad dette innvirker på resultatene.


Spor resultatendringer tilbake til status- eller måloppdateringer på en enkel måte
Med rapportering om status over tid vises statusene for budstrategier nederst i resultatkurven. På denne måten blir det enklere å forstå hva som påvirker resultatene for budstrategien for den valgte datoperioden. Hvis du for eksempel ser en økning i forbruket på samme tid som en budstrategi hadde «Begrenset (ikke nok data)»-statusen, kan det bety at du økte kampanjebudsjettene dine for å bidra til å øke antallet konverteringer og gi algoritmene flere data å arbeide med for å kunne optimalisere budene på en bedre måte.

Med rapportering om målretting over tid vises loggen over de tidligere målene dine over resultatdataene for å gi mer detaljert kontekstinformasjon. En trendlinje som for eksempel viser en nedgang i antallet konverteringer, kan få varsellampene til å blinke hos deg. Hvis du imidlertid så at du hadde senket mål-CPA-en din i den aktuelle tidsperioden, hadde dette bidratt til å forklare nedgangen i resultatene.

Begge disse rapporteringsalternativene er nå tilgjengelige i det delte biblioteket når du klikker på en budstrategi.


Vi håper disse forbedringene i rapporteringen av automatisk budgivning gjør det enklere å evaluere resultatene du oppnår. For å finne ut mer om automatisk budgivning i AdWords, gå til brukerstøtten og se de gode fremgangsmåtene våre for budgivning.

Postad av Marcus Holgersson, Google AdWords