Har du opplevd at du ønsker å foreta endringer i AdWords-kampanjene dine, men først vil finne ut om endringene kommer til å bidra positivt til målene dine? I løpet av de neste ukene lanserer vi kampanjeutkast og -eksperimenter, slik at du kan prøve ut endringer i kampanjene dine,
måle resultater på en enkel måte og bruke endringene som fungerer best for bedriften din.

Test endringene dine ved hjelp av utkast

Med utkast kan du klargjøre og gå gjennom flere endringer i en eksisterende kampanje før du implementerer dem. Tenk deg at du ønsker å øker mobilbudene for annonsegrupper som oppnår høy konverteringsfrekvens for mobilenheter. I så fall kan du lage et utkast av kampanjen der du angir forskjellige justeringer av mobilbudene for disse annonsegruppene – uten at kampanjen din påvirkes av endringene. Hvis du er fornøyd med endringene i utkastet ditt, kan
du overføre dem direkte til den opprinnelige kampanjen.

Men hvordan finner du ut om disse budjusteringene for mobil bidrar til at du når målene dine?

Kjør et eksperiment

Med eksperimenter kan du teste ut endringer i kampanjene dine i et kontrollert miljø. Tenk deg at du ønsker å finne ut hvilke resultater du oppnår med de justerte mobilbudene sammenlignet med de opprinnelige innstillingene. I så fall lager du først et utkast der du bruker de justerte mobilbudene. Deretter oppretter du et eksperiment med utgangspunkt i utkastet, der du tester endringene opp mot den nåværende budstrategien. Du bestemmer selv hvordan trafikken (og budsjettet) skal fordeles mellom eksperimentkampanjen og den opprinnelige kampanjen, og hvor lenge eksperimentet skal kjøre.


Mål resultatene dine

For at eksperimentet skal fungere bra, er det viktig at du har oversikt over hvordan endringene påvirker målene dine. Ved å måle økningen i antall konverteringer kan du for eksempel finne ut om du oppnår høyere avkastning med de nye budjusteringene for mobil.

Med kampanjeutkast og -eksperimenter kan du overvåke resultatene på to forskjellige måter og enkelt finne ut om du oppnår resultatene du ønsker:
  • Sammenlign resultatene med resultatkortet. På resultatkortet ser du ikoner som viser om verdiene for eksperimentet er høyere eller lavere enn verdiene for den opprinnelige kampanjen, og om forskjellene er statistisk signifikante.
  • Få et bedre innblikk ved å evaluere resultatene på annonsegruppenivå. Noen ganger kan vesentlige endringer i de samlede kampanjeresultatene spores tilbake til individuelle annonsegrupper. Ved å overvåke beregninger på annonsegruppenivå får du oversikt over hvordan hver enkelt annonsegruppe påvirker kampanjen din.

Hvis du er fornøyd med resultatene fra eksperimentet, kan du raskt overføre endringene fra eksperimentet til den opprinnelige kampanjen, eller du kan konvertere eksperimentet til en ny kampanje.

Gode resultater gjennom tester

Kunder som for eksempel Red Ventures og The Honest Company bruker kampanjeutkast og -eksperimenter for å prøve ut og gjennomføre nye kampanjestrategier i stor skala.


«Kampanjeutkast og -eksperimenter har revolusjonert testingen for kundene våre på Fortune 500-listen. Dette verktøyet forenkler prosessene for opprettelse, analyse og implementering. Nå kan vi kjøre mer effektive tester. Dessuten tar det langt kortere tid enn før, da vi måtte duplisere kampanjer og annonsegrupper manuelt. Med det nye resultatkortet kan du måle effekten av eksperimentet på en trygg måte, og hvis eksperimentet er vellykket, kan du implementere dem med ett enkelt klikk.»

– Jeremy Mayes, Vice President of Marketing i Red Ventures«Vi har flere konverteringstyper med ulike nivåer av levetidsverdi for kundene. Med kampanjeutkast og -eksperimenter kan vi prøve ut nye budstrategier på en fjerdedel av kampanjetrafikken vår. På resultatkortet er det enkelt å se hvilken innvirkning endringene har på de ulike typene konverteringsverdier. Tidligere måtte vi gjøre store endringer i kontoen for
å kunne gjennomføre en slik test. Med den nye, forenklede prosessen kan
vi raskt prøve ut nye budstrategier til vi finner ut hvilken som fungerer best
i den komplekse forretningsmodellen vår.»

– Josh Franklin, Search Account Manager i The Honest CompanyFinn ut mer

Kampanjeutkast og -eksperimenter er for tiden tilgjengelig for kampanjer av typen «Søk» og «Søk med utvalgt display» i AdWords. Hvis du ønsker mer informasjon om kampanjeutkast og -eksperimenter, kan du se denne opplæringsvideoen eller gå til brukerstøtten for AdWords.

Skrevet av Pallavi Naresh, produktsjef for AdWordsPostat av Marcus Holgersson, Google AdWords