Hei alle sammen og velkommen til denne utgaven av nyhetsbrevet fra Google Nordics! For et par uker siden (nyhetsbrev uke 9) ble du introdusert for “See-Think-Do-Care” rammeverket, som vi anbefalte deg å bruke når du vurderer innholdet på din mobilvennlige side. I denne utgaven av nyhetsbrevet vårt vil vi snakke om de to andre pilarene for en vellykket mobilside: hastighet og design. Du kan også finne disse presentert i vår video om mobilsider og brukeropplevelse på mobil. Sjekk den ut her!

Viktigheten av hastighet

Det er veldig viktig at nettsiden din laster raskt, hvis ikke risikerer du at dine potensielle kunder ikke venter, og heller går til et konkurrerende nettsted.

For eksempel, hvis det tar lengre enn tre sekunder å laste inn siden din, er det veldig sannsynlig at mer enn 40 % av brukerne forlater siden. Sjekk hastigheten for din side nå – og sørg for å følge forslagene og optimaliser nettstedet ditt dersom du scorer lavt!

Viktigheten av design

Når du utformer mobilnettstedet bør du først fokusere på hvordan de ulike delene av designet støtter opp under målene dine, før du tenker på hvordan de ser ut. Det visuelle er selvfølgelig også svært viktig, men til syvende og sist bør alt du gjør på nettstedet ditt gjøres med tanke på å støtte målene til din bedrift.

Det er ikke så lenge siden at det var vanlig å bruke ulike typer av såkalte interaktive elementer på nettsider. Disse krevde en spesiell programvare for å kunne lastes ned og de var samtidig svært krevende å laste ned. Denne typen tilnærming var ikke ideell ettersom ikke alle enheter nødvendigvis støttet programvaren som krevdes, og selv om de gjorde det, så hadde den potensielt lange nedlastningstiden negativ innvirkning på nettstedets totale funksjonalitet.

Av den grunn ønsker vi å advare mot å bruke denne typen design på nettstedet ditt hvis det ikke støtter “det store bildet”, og dersom du ikke er sikker på dets funksjonalitet for alle de enhetene som kundene kan bruke.

Skrevet av Antti Kauttonen, Google AdWords
Oversatt av Arni, Google AdWords