Dette er en kunngjøring om oppdateringene som er gjort i produktfeedspesifikasjonen for Google Shopping. Spesifikasjonen inneholder informasjon om hva slags opplysninger Google må ha om produktene dine for å kunne kjøre Shopping-annonser. Vi gjør oppdateringer hvert år for at brukeropplevelsen skal bli bedre for potensielle kunder som søker etter produktene dine på nettet.

På grunn av noen av oppdateringene må du endre produktinformasjonen din. Dette må gjøres innen henholdsvis 1. september 2016 og 14. februar 2017.

Dette er årets oppdateringer:
  • «Enhetspris» blir tilgjengelig for alle markeder og aktuelle kategorier for å sikre at priser vises på en konsekvent måte. Dette innebærer at hvis du vil vise enhetspriser, må du bruke de «unit_pricing»-relaterte attributtene og ikke «pris»-attributtet. Finn ut mer
  • Kravene for innsending av «farge» og «størrelse» for klesprodukter blir strengere i Tyskland, Frankrike, Japan og Storbritannia. Ved å oppgi fullstendig og konsekvent informasjon for variantattributter får brukerne en mye bedre handleopplevelse. Dette betyr at du må oppgi verdier for «farge» og «størrelse» for klesprodukter i Tyskland, Frankrike, Japan og Storbritannia hvis du ikke vil at varene dine skal bli avvist. Finn ut mer om «farge»-attributtet. Finn ut mer om «størrelse»-attributtet.
  • For å forbedre de samlede annonseresultatene og få bedre produktsamsvar utvides kravene for «gtin» og «google-produktkategori» til å gjelde for Belgia, Canada, Danmark, India, Mexico, Norge, Polen, Russland, Sverige, Tyrkia og Østerrike. Dette betyr at GTIN-numre (Global Trade Item Numbers) må oppgis for alle produkter som har blitt gitt et GTIN-nummer av produsenten. Google-produktkategori må oppgis for all produkter som tilhører kategoriene «Klær og tilbehør», «Media» og «Programvare». Hvis det ikke oppgis verdier for «gtin» eller «google-produktkategori», avvises varene. Finn ut mer om Google-produktkategorier. Finn ut mer om GTIN-numre.
  • Kravene til bildestørrelse for produkter som ikke er klær, endres fra 32 x 32 til 100 x 100 piksler for å forbedre støtten for nye annonseformater. Bildestørrelsen for klesprodukter endres ikke og må være minst 250 x 250 piksler. Det har vist seg at annonser med store bilder av høy kvalitet (vi anbefaler 800 x 800 piksler eller større) er mer virkningsfulle og fører til bedre resultater. Dette betyr at varer avvises hvis bildestørrelsen er under 100 x 100 piksler for produkter som ikke er klær, og under 250 x 250 piksler for klesprodukter. Finn ut mer.
  • Den maksimale filstørrelsen for feeder økes fra 1 GB til 4 GB. Filer som sendes inn, kan være enten komprimerte eller ukomprimerte – akkurat som tidligere. Finn ut mer
Nedenfor ser du datoene for når manglende overholdelse av bestemte produktkrav resulterer
i vareavvisning:
  • Fra og med 1. september 2016 trer alle oppdateringene i kraft med unntak av de oppdaterte GTIN-kravene. Produktinformasjon som ikke er i samsvar med kravene i produktfeedspesifikasjonen, blir da avvist. 
  • Siden det kan ta lengre tid å sende inn riktig GTIN-informasjon, trer de oppdaterte GTIN-kravene i kraft senere, fra og med 14. februar 2017.
Når du setter i gang med å oppdatere produktinformasjonen din, anbefaler vi også at du oppdaterer de tilhørende mikrodataene på landingssidene til produktene dine. Dette er med på å sikre at det er samsvar mellom informasjonen i annonsene dine og på nettstedet ditt. Dermed kan du også dra nytte av avanserte funksjoner som automatiske vareoppdateringer, slik at pris- og tilgjengelighetsinformasjonen i annonsene dine blir så nøyaktig som mulig.

Skrevet av Angelika Rohrer og Patrik Reali, Google Shopping-teamet