Vi er glade for å kunne introdusere en serie kalt ”Adwords Optimaliseringstips”. Denne tettpakkede, men informative, serien vil fremheve optimaliseringsstrategier og hensiktmessige fremgangsmåter. Disse vil kunne være gunstige for den enkelte annonsør, uvilkårlig om du nettopp har startet med Adwords eller om du har annonsert over lengre tid.

En optimalisering kan være alt fra å legge til noen negative søkeord, til å restrukturere hele kontoer i flere omganger. Når du forbereder deg på å optimalisere deres konto kan det være fornuftig å ta et skritt tilbake og bestemme deg for hvilke resultater man vil ha ut av optimaliseringen, og hvordan du disse resultatene skal måles. Serien ”AdWords Optimaliseringstips” vil dekke fire større optimaliseringsområder; måling, struktur, søkeord og annonsetekst. I dag skal vi dekke første halvdel av måling- å kjenne sin industri og målgruppe. Selv om du antakelig har utstrakt kjennskap til industrien deres selskap er en del av, vil vi dele noen punkter som kan bidra til å se deres AdWords konto i et nytt lys. Vi vil også bidra med tips til hvordan man kan starte søket etter svar på disse spørsmålene.

Kjenn din industri
Enten du arbeider innen finans, dagligvare, eller med markedsføring i et selskap, hjelper det å ha et holistisk perspektiv på hvordan deres produkter og tjenester passer inn i et bredere industrielt landskap. For eksempel vil en faktor man må ta med i betraktningen være størrelsen på produktspekteret- tilbyr din bedrift et bredt utvalg produkter, eller mer spesifiserte produkter? Hva er det som skiller din bedrift fra andre bedrifter i samme marked? Valg av strategi vil kunne være vidt forskjellig fra om din bedrift opererer i et konkurranseutsatt marked eller et marked mer preget av et fåtall nisjebedrifter. Du bør også ta høyde for sesongvariasjoner og trender i industrien.

For å holde seg á jour med konkurransedynamikk og trender som kan virke inn på resultatene for deres bedrift, kan det være hensiktsmessig å:
  • Forsøke å søke etter deres produkt eller tjeneste på Google og se etter både gratisresultater og sponsede lenker. Vær oppmerksom på hva slags strategier, annonsetekster og tilbud konkurrerende aktører bruker i sine annonser, og forsøk å finne en måte å differensiere deg fra dem.
  • Meld deg inn i en bransjeorganisasjon, abonnér på fagtidsskrifter og eventuelt delta på bransjetreff for å lære mer om de seneste trender i deres industri og hvordan de kan påvirke deres salgstall på ett gitt tidspunkt.
  • Hold deg oppdatert på den nyeste informasjon som påvirker deres industri gjennom internett ved å abonnere på spesifikke RSS oppdateringer, lese forum på nett og produktanmeldelser. Dette vil hjelpe deg med å holde deg oppdatert på fokusområdene i deres kundebase og blandt konkurrerende bedrifter.
Kjenn din målgruppe
Å kjenne sin målgruppe og å lære mer om gruppene du ønsker å nå med deres annonsering, kan ofte være en god pekepinn på hvordan man skal strukturere sin konto, sine søkeord og hvordan variere sine annonsetekster. Dersom man retter seg inn mot et klientell fokusert på luksus vil dette være vidt forskjellig fra om man retter seg inn mot kunder mer fokusert på lavpristilbud. Forsøk å tenke utenom alder og kjønn, selv om disse fortsatt er viktige for deres markedsføringstrategi. Blir deres produkt benyttet daglig av mange, eller er det noe bare et fåtall, for eksempel ingeniører, kan forstå og beskrive? Du vil kanskje selge samme produkt til både ungdommer med erfaring innen teknologi og internett, og deres mindre erfarne foreldre, men behøver forskjellige markedsføringsstrategier for å nå begge målgrupper. I tillegg vil brukere i forskjellige regioner (byer, fylker eller land) kunne reagere forskjellig på ett og samme budskap.

For å tenke som deres kunder, vil det kunne lønne seg å:
  • Bruke Søkeordverktøyet for å hjelpe deg med å forstå hvordan dine kunder vil kunne søke etter dine produkter og/eller tjenester. En blomsterhandler i Arendal vil kunne søke på ”Arendal blomster” eller ”blomster Arendal” for å finne ut hvilke synonymer og variasjoner som finnes for disse søkene. Du vil kunne erfare at hvordan du beskriver deres produkter kan avvike fra hvordan deres kunder beskriver samme produkt.
  • Bruk Google Analytics til å skaffe utstrakt informasjon og kjennskap til deres målgruppe, alt fra deres geografiske posisjon til hvilket webområde de kom fra.
  • Gjør deg kjent med den unike kjøpssyklusen i din industri ved å tenke på brukernes søk, slik at dere kan tilpasse søkeord, annonsetekst eller budsjett deretter. Det er for eksempel mulig at en som søker etter ”hybrid biler” ikke er på samme sted i kjøpsprosessen som noen som søker etter en spesiell modell.
Hurtig tips: Bruk Google insights for Søk. Her analyseres en del av Googles nettsøk slik at de viser mønstre for hva individer søker på. Du kan sammenligne søkevolum med søketermer, geografisk posisjon og tidsrammer. Dette er hensiktsmessig for markedsførere fordi de vil ha muligheten til å raffinere beskjeder, bestemme sesongavhengighet og finne kunder der søkevolumet er størst på tvers av regioner og byer.

Vær klar for neste del av ”Vurdering”!