Vi vil gjerne komme med noen strategier for hvordan dere kan fokusere deres kampanjer i dagen økonomiske klima. Vi vil vise dere ulike AdWords-verktøy og egenskaper som kan bidra til å effektivisere deres annonsering. Denne uken vil vi fokusere på hvordan man kan oppnå flere konverteringer (salg, innmeldinger, innsendte skjema, etc.) fra deres nettside.

Når økonomien sakner farten, er det enda viktigere å sørge for å få mest mulig ut av betalt nettrafikk. En måte å øke salget (eller annen verdifull adferd) på er å konvertere en høyere andel av de besøkende på deres nettside. På den måten kan du ha de samme kostnadene forbundet med annonseringen, men sørge for at en høyere prosentandel av dem blir kunder hos dere. Hvordan kan man gjøre dette, går vi nærmere inn på her:

Det er her Webområdeoptimereren kommer inn i bildet. Webområdeoptimereren er et gratis verktøy fra Google som gjør det mulig for deg å sammenligne ulike versjoner av deres nettside for statistisk å finne ut hvilken versjon som gir best resultat for dere. Du kan for eksempel opprette to ulike versjoner av deres nettside, én med små bilder og en annen med et stort bilde, for så å se hvilken som gir best konverteringsfrekvens. Noen ganger kan små endringer som å endre størrelsen på et bilde forbedre konverteringsfrekvensen med så mye som 50%. Siden verktøyet anvender faktiske besøksdata, slipper man å gjette seg til hvilken versjon som fungerer best for ens aktivitet på nett.

Webområdeoptimereren er enkel å anvende, og krever kun innsetting av en mindre Javascript-kode på deres nettside og dens variasjoner. Dersom du ikke er sikker på hva du skal teste, kan du starte ut i fra disse retningslinjene:
  1. Gjør nettsiden enklere: Mindre tekst, færre informasjonsbokser og korte overskrifter
  2. Flytt call-to-action til et mer prominent sted på siden. Med call-to-action mener vi den type atferd dere regner som verdifull.
  3. Forsøk å forandre fargevalget på call-to-action valget ("bestill her", "kjøp nå", "meld deg inn", etc) slik at den står i kontrast til bakgrunnen
  4. Forsøk å endre teksten som beskriver tilbudet på siden for eksempel "10 % avslag" i stedet for "fri levering".
  5. Redusér antall valgmuligheter de besøkende har når det gjelder produkt for å se om det gjør det enklere å navigere på siden deres
Gå til Webområdeoptimereren (kun tilgjengelig på engelsk) for å lære mer om verktøyet, og hvordan det kan settes opp for deres nettside. Neste uke vil vi gå nærmere inn på hvordan du kan få flere konverteringer fra deres eksisterende kampanjer.