Et vanlig tips vi gir til våre annonsører er hvordan de kan forbedre sin annonsering ved hjelp av negative søkeord. I den anledning tenkte jeg det kunne være verdt å ta med med her på bloggen. Dersom du vil vite mer om søkeord anbefaler jeg at dere leser serien vår om optimalisering som understreken viktigheten av gode søkeordslister.

Negative søkeord kan forbedre resultatene fra annonseringen og gi dere mer ut fra deres budsjett. Når du legger til negative søkeord i deres kampanjer innebærer det at deres annonse ikke vil vises for søk som innholder disse ordene. På denne måten kan du luke bort uønskede visninger og nå de kundene dere ønsker på en bedre måte.

En god søkeordsliste kan redusere deres annonsekostnader og sørge for at du får riktig type besøkende til deres nettside. Dersom du ikke benytter negative søkeord risikerer dere at deres annonse vises til brukere som ikke er interessert i produktene eller tjenestene dere tilbyr. Denne type trafikk kan føre til at kvalitetspoengene for deres søkeord reduseres og kan dermed ha en negativ påvirkning på avkastningen. Dersom du for eksempel bruker "utleie", "leie" og "brukt" vil ikke deres annonse vises for søk med disse ordene. Denne type avgrensing kan være fordelaktig om du spesialiserer deg på å selge nye biler.

Vær imidlertid oppmerksom på at dere ikke må anvende negative søkeord som overlapper med de dere har i deres søkeordliste. Dette vil kunne føre til at deres annonser ikke vises for søk dere ønsker å vises på. Du finner mer informasjon om hvordan du legger til negative søkeord i din AdWords-konto gjennom å benytte Søkeordverktøyet. Les også her for mer informasjon om negative søkeord.

Jeg håper dette kan hjelpe dere til en enda bedre annonsering i fremtiden.