Har du noen gang lurt på hvordan plasseringen av en AdWords-annonse blir bestemt? Hvorfor vises annonsen enkelte ganger øverst og andre ganger ikke? I denne serien på tre blogginnlegg vil vi forklare
  • hvordan plasseringene bestemmes og hvorfor de kan variere
  • hvordan du kan forbedre plasseringen av annonsen din
  • hvordan du kan kontrollere plasseringen av annonsen din med foretrukket plassering
Hvordan bestemmes plasseringen?

Systemet bestemmer plasseringen av en annonse på Google og i søkenettverket for hvert søkeord som angis i et søk. Plasseringen av en annonse er basert på søkeordets bud for pris per klikk (CPC, cost-per-click) og kvalitetspoeng etter sammenligning med CPC og kvalitetspoeng for søkeordene i konkurrentenes AdWords-kampanjer.

Opptil elleve ulike annonser vises på en side for et bestemt søk, med maksimalt åtte annonser til høyre for de gratis søkeresultatene, og inntil tre annonser ovenfor søkeresultatene. Annonsen vises på en av de påfølgende søkeresultatsidene hvis flere enn elleve AdWords-kunder bruker samme søkeord og kvalitetspoengene og CPC-budet ikke er nok til at annonsen kommer på den første søkeresultatsiden. Det varierer hvor mange annonser som vises på søkeresultatsider hos våre samarbeidspartnere.

Kolonnen Gj.sn. plass. på siden med annonsegruppedetaljer viser gjennomsnittlig annonseplassering for hvert søkeord på Google og i søkeannonsenettverket. En annonse med 1 som plassering vises øverst på første søkeresultatside. En annonse med 9 eller 10 som plassering vises nederst på den første siden med Google-søkeresultater. En annonse med en gjennomsnittlig plassering på 1,5 vises vanligvis i den første eller andre plasseringen.

Kvalitetspoeng og dermed plasseringen til annonsen for søkeordalternativet for det respektive søkeord er avhengig av graden av likhet med den aktuelle søkeforespørsel. Hvis du for eksempel har søkeordet "norsk design" som et fleksibelt søkeord, kan annonsen også vises for søk som "gammel norsk design" eller "brukervennlig norsk design". Forskjellige annonser med bestemte CPC-bud og et visst antall kvalitetspoeng publiseres for hvert av disse søkene.

Nedenfor ser du et konkret eksempel med norsk design som søkeord.

Kunde A:
Destinasjonsside: Alle typer sportsklær
Kvalitetspoeng: 6/10 (OK)
Høyeste CPC: NOK 0,20:

Kunde B:
Destinasjonsside: norsk design
Kvalitetspoeng: 9/10 (høy poengsum)
Høyeste CPC: NOK 0,15:

Selv om budet til kunde A er høyere, er det mer sannsynlig at annonsen til kunden B ad vises ovenfor annonsen til kunde A, fordi kunde B har flere kvalitetspoeng. Google bruker et budgivningssystem som gjør at reell CPC bare vil være mer ett øre mer enn konkurrentens.

Plasseringen av annonsen din kan variere

Plasseringen av annonsen endres når du eller andre AdWords-kunder endrer CPC-bud for søkeord eller når søkeordets kvalitetspoeng endres. Hver dag kan nye konkurrerende annonser legges til. AdWords-kunder kan optimalisere annonsene sine eller endre CPC-bud. Selv brukernes søkeadferd er variabel. Du kan se kvalitetspoengene for dine søkeord når som helst i AdWords-kontoen din.

AdWords er basert på rettferdig konkurranse, og derfor kan plasseringer verken kjøpes eller sikres på lang sikt.