En av de største fordelene med Google AdWords er at du selv bestemmer hvor mye du vil betale. Du kan justere annonseringen basert på budsjettet ved å teste hvilke søkeord som fungerer best for deg, samtidig som du holder budsjettet på et nivå du er komfortabel med. Når du annonserer med Google AdWords, betaler du bare når noen klikker på annonsen. Det vil si at du bare betaler når en potensiell kunde er interessert i det du har å tilby.

I løpet av en serie på tre innlegg vil vi ta for oss hvor mye det koster å bruke AdWords, hvordan kvalitetspoeng fungerer og hvordan du kan øke disse, og til slutt kvaliteten på destinasjonssiden og innvirkningen dette har på det totale antallet kvalitetspoeng.

I dag begynner vi med å forklare to viktige faktorer som bestemmer annonsens pris per klikk (CPC, cost-per-click): Hvor mye du er villig til å betale, og søkeordenes kvalitetspoeng.

Hvor mye må jeg betale?

Du kontrollerer til dels hvor mye det koster å bruke AdWords gjennom budene du angir for søkeordene. Du velger hvor mye du er villig til å betale for hvert klikk på annonsen ved å angi høyeste pris per klikk (CPC, cost-per-click) for hver annonsegruppe eller hvert søkeord i kontoen. Prisen du er villig til å betale, CPC'en, er en faktor som bidrar til å bestemme hvor annonsen skal vises. Det er denne, i kombinasjon med kvalitetspoeng, som bestemmer plasseringen av annonsene på Google.

Det er ingen minimums- eller fastpris du må bruke for å annonsere med Google AdWords, og det er ingen fastsatt pris for bestemte søkeord eller plasseringer. I stedet beregnes kostnaden hver gang annonsen er kvalifisert for visning basert på CPC og kvalitetspoeng for hvert søkeord. Den beste måten å anslå hvor mye annonseringen koster, er å bruke verktøyet Trafikkvurdering. Med dette verktøyet kan du anslå gjennomsnittlig antall klikk per dag, gjennomsnittlig søkevolum, gjennomsnittlig kostnad per klikk og gjennomsnittlig plassering for hvert søkeord du er interessert i.

Hva er kvalitetspoeng, og hvilken innvirkning har de på kostnadene forbundet med AdWords?

Kvalitetspoeng er et mål som brukes for å bestemme hvor relevant søkeordet er for annonsen og for søk gjort av en bruker. Siden kvalitet er utrolig viktig for Google, er AdWords-systemet utformet for å belønne og promotere de mest effektive og målrettede annonsene. En annonse av høy kvalitet bruker relevant annonsetekst og relevante søkeord, og kobler til den mest relevante destinasjonssiden. Denne typen annonser er både mer effektive for deg og mer relevante for brukerne.

Hvis for eksempel en annonse for en eiendomsmegler bruker søkeordet «hus», kan dette søkeordet være for generelt og dermed ikke så relevant for brukerne. Det finnes mange potensielle søk der brukerne vil kunne bruke søkeordet «hus», men ikke er på utkikk etter et eiendomsmeglerfirma, for eksempel: «leie hus Spania», «husinnredning», «husoppussing» osv. Til sammenligning vil en annonse av høy kvalitet bruke søkeord som er ment å rette seg mot de som er mest interessert i virksomheten eller tjenesten som blir annonsert, for eksempel: «kjøpe hus Spania», «selge hus Madrid», «eiendom England» osv.

For å sørge for at bare de mest relevante annonsene vises er Google AdWords utformet for å belønne annonser av god kvalitet. Dette blir gjort ved å gi dem bedre plassering og senke den laveste CPC-en som må til for å opprettholde den. Denne muligheten til å holde kostnadene lave gir deg en god grunn til å fokusere på kvalitet og å lage annonsekampanjer med høyest mulig kvalitet for virksomheten eller tjenesten.

I den neste delen av denne serien skal vi forklare kvalitetspoeng mer i detalj, og gi deg tips om hvordan du kan få flere.