Vi mottar mange forespørsler fra kunder som lurer på hvorfor de ikke kan se annonsene sine. De er uvitende om hvilke steg de bør følge for å finne ut hvorfor de ikke ser annonsene sine, og hvordan de kan løse problemet. Denne serien med blogginnlegg vil hjelpe deg med å avdekke hva problemet er, samt hvordan du får annonsen tilbake på nettet.

I dette første innlegget skal vi forklare hvordan du kan undersøke om annonsen vises, hvordan du finner ut hvorfor annonsen ikke vises, og hvordan annonsemålrettingen kan påvirke om du kan se annonsen eller ikke.

I to påfølgende innlegg skal vi forklare hvordan søkeordenes kvalitetspoeng og ditt budsjett kan påvirke om annonsen vises eller ei.

Hvis du har problemer med å se annonsen, bør du gjennomgå sjekklisten under. Dette vil kunne spare deg for masse tid og krefter.

Bruk verktøyet for forhåndsvisning til å se om annonsen vises.
Dette viktige verktøyet forteller deg om annonsen vises på Google! Hvis du søker etter annonsen med verktøyet for annonseforhåndsvisning, kan du se annonsen slik den ville ha sett ut på søkeresultatsiden, uten at det registreres ekstra visninger for annonsen.

Du finner kanskje ut at annonsen faktisk vises. Det mange annonsører ikke er klar over, er at hvis de ofte søker etter en annonse med ett av søkeordene, vil systemet huske dette og vise annonsen sjeldnere eller på en lavere plassering hvis du ikke klikker på annonsen, ettersom den vil anses som irrelevant for søket.

Bruk annonsediagnoseverktøyet til å fastslå hvorfor annonsen ikke vises.
Hvis annonsen ikke vises i søkeresultatene fra forhåndsvisningsverktøyet, vises den heller ikke i Googles søkeresultater. Det neste trinnet du bør utføre, er å finne ut hvorfor annonsen ikke vises ved å bruke annonsediagnoseverktøyet.

Dette verktøyet kan for eksempel fortelle deg at annonsen ikke vises fordi den ennå ikke er vurdert eller ikke er godkjent, at kvalitetspoengene er for lave eller at problemet er budsjett- eller betalingsrelatert. Dette verktøyet gir deg også anbefalinger om hva du kan gjøre for å få annonsen i gang igjen.

Kontroller innstillingene for regional målretting.
Det kan hende at området som annonsen er målrettet mot, ikke nødvendigvis samsvarer med området (for eksempel by eller fylke) som IP-adressen er tilknyttet. I så fall kan du ikke se annonsen når du søker etter den.

Robert er danselærer på St. Hanshaugen, og han målretter seg mot Oslo med sin annonse for leksjoner i samba. Siden IP-adressen hans ikke er den samme som IP-adressen som er tilknyttet Oslo som region, vises imidlertid ikke annonsen når han søker etter den. Vær oppmerksom på at han kanskje kan se annonsen hvis han legger til termen Oslo i søket.

Kontroller språkinnstillingene for Google-søk.
En annen årsak til at du kanskje ikke ser annonsen, er at annonsen er målrettet mot et annet språk enn det du har valgt som foretrukket språk i språkinnstillingene for Google-søk.

Robert har for eksempel også annonser på portugisisk som er målrettet mot sambaelskere, men har valgt norsk som innstilling for foretrukket språk. Han kan ikke se de portugisiske annonsene når norsk er angitt som foretrukket språk. Han må endre språkinnstillingene til portugisisk for å kunne se annonsene.

Hold utkikk etter vårt neste innlegg om hvorfor annonsen kanskje ikke vises. Der vil vi diskutere søkeordenes kvalitetspoeng.

Innlegg av Chantel og Jantien, Inside AdWords