Etter suksessen med siteklinikk på vår spanske webmasterblogg, har vi bestemt oss for å gjøre noe lignende for de nordiske markedene. En siteklinikk er der vi går gjennom nettsider dere sender inn, gir tilbakemeldinger på dem og deler tips for hvordan de kan forbedres. Dette vil kunne gjøre dem bedre innrettet mot søkemotorer, noe som vil kunne gi bedre resultater i for eksempel Google søk. Forhåpentligvis vil arbeidet kunne føre til økt synlighet for deres nettside.

Dersom du eier en nettside, og har registrert deg med Google Webmaster Tools, anbefaler vi deg å sende inn din side for deltakelse ved å fylle ut
dette skjemaet med din nettside, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse (denne informasjonen vil kun bli brukt i forbindelse med dette prosjektet og kontaktinformasjon vil ikke bli publisert i artikkelen). Derfor anbefaler vi også at du gjennomgår våre retningslinjer for webmastere og sørger for at din side overholder retningslinjene som er satt. Dette er et krav for å delta i programmet.

Hvorfor gjør vi dette spør du kanskje? Vi er av den oppfatningen at våre
Retningslinjer for webmastere best illustreres ved live eksempler. Med din hjelp er det akkurat dette vi planlegger å gjøre.

Her er planen: Du kan begynne å sende inn din nettside nå og til og med 22 februar. Deretter vil vi velge ut fire sider (én for Danmark, én for Finland, én for Norge og én for Sverige) som vi så vil analysere. Vi vil velge ut sider som gir oss mulighet til å dekke og komme med anbefalinger for de mest presserende problem for webmastere. I løpet av mars vil vi publisere ett blogginnlegg for hver side der vi deler våre funn og gir anbefalinger.

Oppdatering fra Webmaster teamet:

Vårt mål er å gjøre internett til en bedre opplevelse for så mange som mulig, både eiere og brukere av nettsteder. De siste årene har vi utvidet våre tilbud for hjelp til webmastere, inkludert offentlige siteklinikker, live chat, og gjennom blogger (som den Spanske og Indiske). Vi svarer også daglig på spørsmål i vårt forum for webmastere.

Når vi publiserte dette innlegget, gjorde vi dette for å nå vår målgruppe: Webmastere i Norden. Enkelte lesere misforsto dette som en indikasjon på at vi nå introduserer hjelp til webmastere utover gjennomgang av sider; dette er imidlertig ikke tilfellet. En siteklinikk er en mulighet for oss til å komme med konstruktiv kritikk og dele tips om forbedring av nettsider som, forhåpentligvis, kan føre til bedre synlighet for disse sidene. Vårt standpunkt om å holde søk og annonsering fullstendig adskilt fortsetter å være et definitivt faktum. Vi burde gjort dette klarere i det originale innlegget, og håper dette innlegget oppklarer eventuelle misforståelser.