Google Analytics er et kraftig verktøy som lar deg måle og analysere nettstedbruken og resultatene du får med dine nettbaserte annonseringskampanjer. I disse blogginnleggene skal vi ta for oss noen problemer som kan oppstå når du bruker Google Analytics, og hva du skal gjøre for å løse dem.

Først og fremst bør du koble AdWords-kontoen til Analytics-kontoen for å få relevante dataanalyser. Følgende problemer kan oppstå når du kobler kontoene, eller etterpå:

Jeg får ikke tilgang til Google Analytics via AdWords-kontoen

Hvis du ikke får tilgang til Analytics-kontoen via fanen Rapportering > Google Analytics i AdWords, skyldes det sannsynligvis at e-postadressen for AdWords-pålogging ikke har tilgangsrettigheter i Analytics. Da må du kontakte administratoren for Analytics-kontoen, slik at vedkommende kan legge til din e-postadresse via Tilgangsadministrator. Hvis e-postadressen for AdWords-pålogging allerede har tilgang til Analytics, kan det være at AdWords-kontoen allerede er koblet til en annen Analytics-konto. Hvis du har mistanke om at problemet skyldes sistnevnte, må du kontakte AdWords-brukerstøtte.

Analytics-rapportene er tomme

Hvis Analytics-profilen ikke lagrer data i det hele tatt, kan det være mange grunner til dette. De vanligste grunnene er:
  • Nettstedet har ingen eller en defekt sporingskode
Kontroller først om Analytics-koden vises i kildekoden til nettstedet, og om den er lagt inn riktig. Hvis du er usikker på hvordan koden skal se ut, går du til Analytics-kontoen og klikker på Analytics-innstillinger, deretter klikker du på Rediger for den aktuelle profilen og velger Kontroller status øverst til høyre.
  • Feil profilnummer i sporingskoden til nettstedet
Av og til installeres sporingskoden for en annen profil eller konto på nettstedet ved et uhell. Du bør derfor kontrollere at det riktige profilnummeret (også kalt nettegenskaps-ID eller UA-nummer) brukes i kildekoden til nettstedet. Riktig profilnummer finner du under Kontroller status som beskrevet ovenfor. Er det nummeret forskjellig fra nummeret i kildekoden, må du endre sporingskoden i kildekoden til nettstedet.
  • Feilaktig filterkonfigurasjon
Det kan også være at filtrene ikke er konfigurert riktig, slik at all trafikken utilsiktet filtreres bort. Kontroller derfor om profilen har ett eller flere filtre aktivert. Her finner du feilsøkingsråd for filterfeil i Analytics.
  • Profilen er opprettet i løpet av de siste tre døgnene
Etter at Analytics-koden er lagt inn på nettstedet, kan det ta ett til tre døgn før de første dataene vises i Analytics-rapportene. Det er fordi Analytics ikke rapporterer data umiddelbart. I dette tilfellet må du være litt tålmodig.

Det var alt vi hadde i del én. I det neste innlegget skal vi se på feilsøking av registreringer (ikke angitt), manglende AdWords-data, netthandelproblemer samt automatisk og manuell merking.