Det siste året har vi fokusert på investering i visningsannonsering og vi har sett at et økende antall annonsører kjører visningsannonsekampanjer med Google. Vi har lansert nye funksjoner og målrettingsalternativer og mer nøyaktige målingsverktøy. For å gi annonsører flere steder å vise annonser, har vi lagt til flere utgivernettsteder (via Google AdSense og DoubleClick Ad Exchange) i annonsenettverket vårt som består av over én million nettsteder. Samtidig har annonsører fortsatt å vise annonser på YouTube og våre egne produkter. I et forsøk på å gjøre tilbudene for visningsmedier klarere for annonsører og byråer, har vi laget et nytt paraplynavn for alle disse produktene, nemlig Google displaynettverk.

Googles displaynettverk vil bestå av alle nettsteder (unntatt søkenettsteder) der annonsører kan kjøpe annonser via Google, inkludert YouTube, Google-produkter, som for eksempel Google Finance, Gmail, Google Maps, Blogger, samt én million nett-, video-, spill- og mobilpartnere (våre visningspartnere omfatter alle AdSense- og DoubleClick Ad Exchange-partnernettsteder der tekst- og visningsannonser kan vises). Google displaynettverk tilbyr alle annonseformater – tekst-, bilde- og videoannonser, samt audiovisuelle annonser – noe som gjør at annonsører kan bruke sin kreativitet og engasjere kunder over hele Internett.

Annonsører kan kjøpe annonser på Googles displaynettverk via det auksjonsbaserte systemet fra AdWords, der de gir bud på sine ønskede annonseplasseringer eller via reservasjoner på YouTube og Google Finance med hjelp fra Googles kontogruppe. Dette er samme måte som annonsører alltid har kjøpt plasseringer på disse produktene.

I de neste ukene vil du se en endring i AdWords-grensesnittet som gjenspeiler dette nye navnet og du vil se Google displaynettverk der du tidligere har sett Googles innholdsnettverk. Vi har også lansert et nytt nettsted som viser nettstedene og fordelene for deg på Googles displaynettverk.

Vi arbeider hardt med å tilby de beste løsningene for visningsannonsering og vi ser frem til å lansere nye funksjoner på Googles displaynettverk som kan hjelpe annonsører med å nå målene sine.