I dag utvider vi global tilgjengelighet for endringselementet for fleksibelt samsvar, en ny målrettingsfunksjon i AdWords som gjør at du kan opprette søkeord med større rekkevidde enn setningssamsvar og mer kontroll enn fleksibelt samsvar. Ved å legge til endrede søkeord med fleksibelt samsvar i kampanjen kan du få flere klikk og konverteringer med en attraktiv avkastning, spesielt hvis du i dag hovedsakelig bruker søkeord med eksakt samsvar og setningssamsvar.

Du implementerer endringselementet ved å sette inn et plusstegn (+) rett foran ett eller flere ord i et søkeord med fleksibelt samsvar. Hvert ord med + foran seg må være med i brukerens søk med nøyaktig samsvar eller som en nær variant. Avhengig av språket vil nære varianter innbefatte stavefeil, entalls- og flertallsformer, forkortelser og akronymer, og stammevarianter (som «plante» og «beplante»). Synonymer (som «rask» og «hurtig») og relaterte søk (som «blomster» og «tulipaner») anses ikke som nære varianter.

Figuren nedenfor viser den relative rekkevidden med ulike søkeordstrategier. Endrede søkeord med fleksibelt samsvar samsvarer med flere søk enn et tilsvarende søkeord med setningssamsvar, men med færre søk enn et tilsvarende søkeord med fleksibelt samsvar. Samsvarsadferd avhenger også av de spesifikke ordene du endrer. Søkeordet formelle +sko vil for eksempel samsvare med søket «aftensko», mens søkeordet +formelle +sko ikke vil gjøre det.

Annonsører som hovedsakelig brukte setningssamsvar og eksakt samsvar, fant i løpet av betatesting ut at tillegging av endrede søkeord med fleksibelt samsvar, økte kampanjens klikk og konverteringer, samtidig som de oppnådde mer nøyaktig kontroll enn med fleksibelt samsvar.

Endrede søkeord med fleksibelt samsvar har et trafikkpotensiale som er nærmere setningssamsvar enn fleksibelt samsvar. Hvis du hovedsakelig bruker søkeord med fleksibelt samsvar i kontoen, vil det sannsynligvis ha en svært negativ innvirkning på klikk- og konverteringsvolum, og det vil ikke direkte forbedre kvalitetspoengene hvis du gjør om disse søkeordene til endrede søkeord med fleksibelt samsvar. Vi anbefaler derfor at du holder de eksisterende søkeordene med fleksibelt samsvar aktive, og at du legger til nye endrede søkeord med fleksibelt samsvar. Deretter kan du justere budene for å nå målavkastningen basert på resultatene som observeres.

Den nye funksjonen er tilgjengelig i alle land og på de fleste språk (japansk, kinesisk, thai, hebraisk og arabisk lanseres snart). Logg på AdWords-grensesnittet for å legge til endrede søkeord med fleksibelt samsvar i kontoen. Du kan også bruke AdWords Editor eller AdWords-programmeringsgrensesnittet. Hvis du vil ha mer informasjon, forslag til bruk og svar på mange vanlige spørsmål, kan du gå til brukerstøtten for AdWords.
Skrevet av Paul Sherlock, Product Marketing Manager