For å kunne forekomme på Googles sponsede lenker, velger annonsører søkeord som skal trigge visning av deres annonser. Her i Europa har det funnet sted en debatt knyttet til hvem som kan benytte varemerkebeskyttede ord og uttrykk som søkeord. Vi har alltid vært av den oppfatning at brukerne er best tjent ved å motta så relevante og informative annonser som mulig, og at de drar nytte av å få mer informasjon ut av søkene sine.

Vi har forsvart vår oppfatning gjennom en rekke rettssaker, som til slutt endte opp i EU-domstolen. Domstolen avgjorde, i tråd med vår oppfatning, at Google ikke har overtrådt lovgivningen knyttet til beskyttelse av varemerker ved å tillate annonsører å by på søkeord som viser til tredjeparts varemerke. I tillegg avgjorde domstolen at annonsører legitimt kan benytte en tredjeparts varemerke som søkeord for å trigge treff på sine annonser.

I dag offentliggjør vi derfor en viktig endring i våre retningslinjer for annonsering relatert til varemerker. Et selskap som annonserer på Google i Europa vil nå kunne bruke varemerkebeskyttede ord som søkeord. Om en bruker eksempelvis skriver inn navnet på en TV-produsent i søkefeltet, vil vedkommende kunne finne relevante og nyttige annonser fra forhandlere, kjøpsguider og bruktforhandlere, i tillegg til annonser fra andre produsenter.

De nye retningslinjene trer i kraft fra og med 14. september, og bidrar til å harmonisere Googles retningslinjer for varemerker i Europa med selskapets retningslinjer i de fleste andre land i verden. I USA og Canada har annonsører hatt mulighet til å benytte tredjeparts varemerke i søkeord siden 2004, i Storbritannia og Irland fra og med 2008 og en rekke flere land fra og med mai 2009. En liste over de landene som allerede følger disse retningslinjene finnes her.

Varemerker er del av vårt daglige liv og kultur, og hjelper oss med å identifisere de produktene og tjeneste vi søker. De er sentrale for bedrifter i arbeidet med å markedsføre og annonsere sine produkter og tjenester, og vi respekterer dem.
En eier av et varemerke som mener at en tredjeparts annonse i Europa forvirrer konsumentene ved bruk av deres varemerke i annonseringen av varer og tjenester, kan sende inn en klage til Google. Er Google enige i at den spesifikke annonsen virker forvirrende på brukerne hva gjelder kjernen i de varene og tjenestene som blir annonsert, vil annonsen bli fjernet.

Vi tror på at brukerne selv kan se foreskjellen mellom de fleste annonser, hvor de kommer fra – og hva de representerer. Vi tror også at mer relevant informasjon er bedre enn mindre. Vårt grunnleggende prinsipp har alltid vært at annonseringen skal komme brukerne til gode, og vårt mål er å sikre at annonsene er relevante og nyttige. Vi mener disse retningslinjene ivaretar dette prinsippet.


Jan Grønbech, Google Norge