Dette er det første i en serie på tre innlegg om hvordan du eksporterer virksomheten internasjonalt. Når er det gunstig for selskapet å utvide virksomheten internasjonalt? La oss prøve å besvare dette spørsmålet ved hjelp av et fiktivt eksempel.

Katrina er en finsk møbeldesigner som har suksess med å selge møblene sine på Internett i Finland og Sverige. Hun har brukt Google AdWords for å dekke alle sine annonseringsbehov. Nylig flatet salget ut på grunn av nedgangstidene. Katrina begynner å lure på om hun kan øke salget igjen ved å begi seg ut på det internasjonale markedet. Noen av hennes skandinaviske konkurrenter har allerede hatt suksess i utlandet, men Katrinas produkt er en nisje ettersom hun arbeider med resirkulerte materialer. Fins det et verktøy som kan hjelpe Katrina å finne ut hvilke andre europeiske markeder som har stor etterspørsel etter produktene hennes?

Katrina bestemmer seg for å foreta en rask sjekk på Google Avansert søkestatistikk, som viser søkevolummønstre over tid og områder. Katrina får bedre resultater for ordet «designmøbler» enn for det spesifikke søket «designmøbler økologisk». Hun oversetter ordene og sammenligner noen få store europeiske land, for eksempel Frankrike, Tyskland, Spania, Italia og Nederland. Hun søker ikke etter Storbritannia eller Irland ettersom hun ikke kan levere møblene utenfor fastlandseuropa.

Når hun sammenligner landene, viser det seg at Nederland hadde det høyeste søkevolumet på 61 fra 2004 og frem til nå for søkeordet «designmøbler». Tyskland følger etter med et gjennomsnitt på 57. Totalsummene på 61 og 57 er gjennomsnitt av en maksimumssum på 100. Diagrammet viser også en oppadgående trend i Nederland, med maksimumssøk i januar 2010. Katrina er glad for at dataene fra verktøyet bekrefter hennes egne markedskunnskaper om Tyskland og Holland.


Med denne informasjonen i bakhodet ser Katrina nærmere på Google Analytics-dataene fra nettstedet sitt. Kartoverleggsrapporten i delen Besøkende i Google Analytics viser besøkende fra ulike land som er interessert i produktet ditt. Ettersom Katrinas nettsted har en finsk og en engelsk versjon, vet hun at nettstedet er tilgjengelig for besøkende som ikke snakker finsk. Når Katrina sjekker kartoverleggsdataene for Nederland og Tyskland, legger hun merke til at 75 tyske og 28 nederlandske personer har besøkt nettstedet hennes den siste måneden. Andre internasjonale besøkende som har vist interesse for nettstedet hennes, var fra Irland, India og Storbritannia. Katrina møter for tiden noen hindre som gjør at hun ikke kan begi seg ut på markeder utenfor fastlandseuropa. Det gjelder for eksempel Storbritannia, men hun er glad for å vite at det er interesse for produktene hennes også utenfor fastlandseuropa. Katrina sjekker også raskt transittstoppfrekvensen for Tyskland for å se om besøkende leste mer informasjon om produktet hennes, eller om de forlot nettstedet etter å ha sett på startsiden. Transittstoppfrekvensen for Nederland er 4 %, noe som er svært lavt. Det betyr også at 72 av de 75 besøkende var nok interessert til å utforske nettstedet mer enn bare å se på startsiden.

Katrina bruker deretter Googles eksportverktøy, som er et annet gratis verktøy som brukerne kan benytte for å undersøke søkevolum og CPC-er (cost-per-click, kostnad per klikk) rundt om i verden. Katrina skriver inn hjemlandet sitt, primærspråket i landet, det finske ordet for møbler og eksportregion, i dette tilfellet Europa. Eksportverktøyet er en smart kombinasjon av Googles søkeordverktøy, Google Translator og trafikkvurderingsverktøyet. En mulighetssum til venstre viser det mest populære stedet å utvide virksomheten på, i dette tilfellet Tyskland. Forskjellen med Avansert søkestatistikk er at dette verktøyet fokuserer på en relativt kort tidsperiode på omtrent 30 dager. Verktøyet fungerer best med mer generelle søkeord, og Katrina valgte «møbler» i stedet for «designmøbler».


Katrina kan også raskt se at de anbefalte CPC-budene for Tyskland er ganske mye høyere enn budene for hennes eget land. Dette er logisk ettersom det sannsynligvis er flere møbelselskaper som annonserer med AdWords i Tyskland enn i Finland. Katrina har nå foretatt de innledende undersøkelsene som gjør det enklere å bestemme seg for hvilke markeder hun vil eksportere til. Det neste hun må gjøre er å undersøke de praktiske kravene for å utvide virksomheten til disse landene.

Følg med på vår blogg, snart kommer del to i denne serien i tre deler om hvordan du eksporterer virksomheten.

Skrevet av Hile Cremers - Google AdWords og Jonas - Inside Adwords teamet