Vi får ofte spørsmål om Rich Snippets (rike kodeutdrag), så vi har satt sammen en FAQ for å hjelpe webmastere med emnet. Her er svarene til noen av de mest spurte spørsmålene. Hvis du har flere spørsmål kan du besøke vårt Webmaster forum, som er tilgjengelig på Engelsk, Svensk, Dansk og Finsk.

Spørsmål: Hvorfor vises ikke rike kodeutdrag på nettstedet mitt? Alt er lagt til, og testverktøyet angir at alt fungerer som det skal.
Svar: Google garanterer ikke at rike kodeutdrag vises for søkeresultater fra bestemte nettsteder, selv om strukturerte data er kodet og testverktøyet viser at disse kan hentes ut. Følgende er noen av årsakene til at kodede sider ikke vises med rike kodeutdrag:

1. De kodede strukturerte dataene er ikke representative for hovedinnholdet på siden eller er potensielt villedende.
2. Kodede data inneholder feil som testverktøyet ikke fanger opp.
3. Kodet innhold er skjult for brukeren.
4. Nettstedet har svært få sider (eller svært få sider med kodede strukturerte data) og fanges kanskje ikke opp av Googles system for rike kodeutdrag.

Spørsmål: Påvirker bruk av rike kodeutdrag nettstedets rangering?
Svar: Nei.

Spørsmål: Hvor lang tid tar det før rike kodeutdrag er synlige?
Svar: Når du har kodet innholdet på nettstedet, fanger Google opp dette neste gang vi gjennomsøker nettstedet ditt. Det kan imidlertid ta noe tid før rike kodeutdrag vises i søkeresultatene, hvis vi velger å vise rike kodeutdrag for nettstedet ditt. Hvis du koder innholdet for rike kodeutdrag, kan du gi oss beskjed om dette. Vi vil ikke kunne svare på meldingen din, men vi kan bruke informasjonen du sender oss til å forbedre oppfanging og visning av kodet innhold.

Spørsmål: Nettstedet mitt har en særpreget utforming, og informasjonen jeg ønsker å vise i rike kodeutdrag, vil ødelegge denne utformingen. Kan jeg skjule det for besøkende og samtidig gjøre det tilgjengelig for Googlebot?
Svar: Det kan være fristende å legge til alt relevant innhold for et rikt kodeutdrag på ett sted på siden, kode det og deretter skjule hele tekstblokken med CSS eller andre teknikker. Ikke gjør dette! Kod innholdet der det finnes allerede. Bortsett fra i spesielle tilfeller (f.eks. når kodingen angir den beste mulige vurderingen for nettsteder som ikke bruker en fempunktsskala for vurdering) viser ikke Google innhold i skjulte tekstblokker i rike kodeutdrag.

Spørsmål: Må vurderingsinformasjonen tas med i en vurderingskoding?
Svar: Vurderingsinformasjonen kan utelates, hvis både forfatter og vurderingsdato fremgår av det kodede innholdet. For totalvurderinger må gjennomsnittlig vurdering tas med, ellers vises ikke de rike kodeutdragene.

Spørsmål: Håndterer Google koder for flerdimensjonale vurderinger (hReview)?
Svar: Foreløpig bruker ikke Google flerdimensjonal vurderingsinformasjon på noen bestemt måte, derfor er dette ikke omtalt i brukerstøtten. Det skader imidlertid ikke å bruke hReview-spesifikasjonene som er definert på microformats.org, for å inkludere denne ekstra kodingen. Google ignorerer nemlig koder som ikke gjenkjennes, og det er godt mulig at vi vil bruke informasjonen på et senere tidspunkt.

Spørsmål: Kan jeg kode to typer elementer (f.eks. vurderinger og aktiviteter) på samme side?
Svar: Ja.

Spørsmål: Nettstedet mitt har informasjon om utstillinger som varer minst én måned. Kan jeg kode disse aktivitetene for rike kodeutdrag, eller gjenkjenner Google kun éndagsaktiviteter som konserter, foredrag og lignende?
Svar: Ja, du kan kode langvarige aktiviteter, så lenge de har en tydelig definert start- og sluttdato. Det finnes foreløpig ingen metoder for å kode gjentakende aktiviteter (f.eks. foredrag som arrangeres tirsdager og torsdager, men ikke mandager, onsdager og fredager).

Spørsmål: Forstår Google kun offisielle mikroformatspesifikasjoner? Hva med utkastspesifikasjoner, som for eksempel xFolk? Har dere noen anbefalinger i forhold til dette?
Svar: Vi har publisert formatene vi gjenkjenner, i brukerstøtten. Du kan gjerne bruke strukturerte kodingsformater som passer nettstedets behov. Selv om vi ikke håndterer formatet foreløpig, kan det hende at vi legger det til på et senere tidspunkt. Vi liker strukturerte data!

Spørsmål: Hvorfor skal man bruke rike kodeutdrag slik at Google kan hente mer innhold fra nettstedet? Vil ikke dette redusere klikkfrekvensen fra Google til mitt nettsted?
Svar: Vi understreker nok en gang at Googles mål er å hjelpe brukerne å finne riktige svar på det de søker etter, ikke redusere trafikken til de beste resultatene. Våre eksperimenter viser at mange nettsteder har opplevd økt klikkfrekvens ved at avanserte kodeutdrag vises, fordi brukerne legger bedre merke til alt det gode innholdet på nettstedet. Når brukerne søker etter vurderinger, kan de for eksempel raskere identifisere nettsteder med mye vurderingsinnhold. Det samme gjelder resultater med matoppskrifter – brukerne kan enklere identifisere oppskrifter som passer til det de søker etter, og også finne bilder av retten. Når brukerne søker etter et arrangement, vises flere koblinger til dypereliggende sider på nettstedet som en del av kodeutdraget. Du kan prøve å teste semantisk koding på nettstedet ditt, og hvis du opplever at trafikken reduseres, er det helt uproblematisk hvis du fjerner kodingen.

Spørsmål: Vil rike kodeutdrag erstatte vanlige kodeutdrag på nettstedet? Hva er egentlig forskjellen?
Svar: Rike kodeutdrag er ett av mange tiltak for å forbedre hvordan beskrivelsen av innhold på en side vises.
Ved generering av et vanlig kodeutdrag, forsøker Google automatisk å hente ut den delen av siden som er mest relevant for det brukeren søker etter. Informasjonen som inngår i rike kodeutdrag, kontrolleres imidlertid fullstendig av nettredaktørene ved hjelp av semantisk koding på nettstedet.

Spørsmål: Hva er Googles videre planer fremover?
Svar: Vi planlegger å legge til flere formater for rike kodeutdrag på listen over håndterte formater. Vi jobber også med å oppdage og vise nye rike kodeutdrag raskere. Det vil komme forbedringer i testverktøyet for rike kodeutdrag og i brukerstøtten.

Skrevet av Anu - Search Quality teamet