Vi vil idag se på hvordan språket i dine annonser påvirker din klikkfrekvens. Under har vi oversatt en engelsk annonse til spansk.


Hvis du snakker spansk, vil du kunne vurdere oversettelsen av vår engelske annonsetekst, og det kan hende at du synes at den spanske teksten høres bra ut. La oss si at du ønsker å bruke denne annonseteksten i din spanske kampanje om fuktighetskremer, og etter noen uker ønsker du å kontrollere resultatene. Du går til fanen Annonser for kampanjen du er interessert i. Deretter klikker du på kolonnen CTR (klikkfrekvens) for å sortere klikkfrekvensene fra høy til lav. Når du har annonsetekstene foran deg, legger du merke til at klikkfrekvensen for den spanske annonseteksten er svært lav. Den engelske annonseteksten har en klikkfrekvens på 7,89 %, mens den spanske versjonen har en klikkfrekvens på rundt 0,54 %. Hva kan det være som skjer her?

Klikkfrekvens (CTR, clickthrough rate) er antall klikk annonsen får, delt på antall ganger annonsen vises (visninger). En lav klikkfrekvens betyr at mange brukere ser annonsen, men få av dem faktisk klikker på overskriften. Du lurer på om fuktighetskrem er mindre populært i Spania enn i engelskspråklige land. Det er imidlertid verdt å se nærmere på den spanske teksten spesielt. Teksten ble skrevet av en person som har engelsk som morsmål, men som har studert spansk på universitetet. Når du spør en person som har spansk som morsmål, om å se gjennom teksten, undrer han seg over ordet «complexión». Vår spansktalende kilde forklarer at ordet «tez» eller «cutis» brukes for å henvise til hud, og at «complexión» betyr fysikk, som i en mann med fin kroppsbygning. Når en spansk kunde begynner å lese din annonsetekst, blir vedkommende irritert over språkfeilen, og kan dermed tro at ditt produkt ikke er av høy kvalitet.

La oss undersøke neste eksempel som er på fransk.


Når vi ser på annonsetekstrapporten for disse to annonsetekstene, legger vi merke til at klikkfrekvensen for den andre annonsen er mye høyere enn for den første annonsen. Hvorfor foretrekker franske kunder den andre annonsen? Når vi har spurt en person som har fransk som morsmål, forstår vi at det franske ordet «courtier» brukes mye oftere enn det engelske lånordet «broker». Kun brukere som har god kjennskap til børshandel på Internett, bruker ordet «broker». Derfor kan det hende at fransktalende personer som ikke kjenner så godt til børshandel, kanskje ikke forstår meningen med annonsen med det engelske ordet «broker». Det kan hende at de instinktivt foretrekker en 100 % fransk annonse. Vi fortsetter med børshandelen. Hva med neste eksempel?


Når vi sammenligner og analyserer resultatene for disse to annonsene, legger vi merke til at begge to har en god klikkfrekvens på rundt 6 %. Det ser ikke ut til å bety så mye for våre franske kunder om det franske ordet «bourse» eller det engelske ordet «trading» brukes. En person som har fransk som morsmål, bekrefter ar ordet «trading» nå er så vanlig i det franske språket at det brukes av folk flest. Husk at vi fant ut at ordet «broker» ikke er vanlig i Frankrike, mens ordet «trading» er vanlig først etter at vi spurte en lokal innbygger. Så hvis du undrer deg over lave klikkfrekvenser for dine oversatte annonsetekster, kan det vært lurt å spørre en person som har det aktuelle språket som sitt morsmål.
Lykke til!

Skrevet av Hile Cremers - Google AdWords og Jonas Paulsen - Inside AdWords teamet