De nåværende rapporteringsfunksjonene i rapportsenteret i AdWords vil utgå. Dette skyldes at en rekke rapporter og søk allerede er gjort tilgjengelige i det fullstendig omarbeidede brukergrensesnittet som ble lansert i fjor. Du får raskere og mer direkte tilgang til disse rapportene og søkene på fanene for kampanjeadministrasjon, og funksjoner for analyse av statistikk og resultater er også tilgjengelige. Enkelte av dem gir muligheten for å gjøre umiddelbare endringer uten at det er nødvendig å bytte frem og tilbake mellom fanen for rapportering og fanen for kampanje.

Hovedmål
Før vi tar en nærmere titt på de omarbeidede rapporteringsfunksjonene, må vi forstå de ulike metodene for analyse av data og tolkning av tall og prosentandeler. Vi vil gjerne understreke at det ikke finnes noen AdWords-hemmelighet eller skjult AdWords-strategi! Som AdWords-annonsører må vi alltid legge ned arbeid i å opprette kampanjer som gjør at vi kan nå målene våre. En kostnad per klikk på NOK 5,00 for et bestemt søkeord kan være akseptabelt, mens til og med en kostnad på NOK 1,00 kan være for mye i andre situasjoner. Du må ha kjennskap til produktet, tjenesten og nettstedet for å avgjøre dette. Hvis vi ikke setter oss mål, kan kostnadene påløpe uten å gi noen gevinst, og vi kan feilaktig konkludere med at AdWords-systemet ikke er noe annet enn et pengesluk.

Hva kan målene være? (Her er noen eksempler.)
  • Høyest mulig antall visninger.for å skape størst mulig bevissthet rundt en merkevare eller et nettsted. I dette tilfellet teller ikke antall klikk på annonsen. Det eneste som teller, er antall brukere som ser annonsen.
  • Skaffe mest mulig trafikk til et nettsted eller til en del av det, eller kanskje til et såkalt mikronettsted. Dette innebærer med andre ord å tiltrekke flere besøkende.
  • Motivere brukeren til å foreta én eller flere handlinger på et nettsted: Dette kan være å abonnere på et nyhetsbrev, registrere seg for et arrangement, produktsalg, bestilling osv.
I det første eksempelet er målet å få høyest antall visninger, i det andre eksempelet er målet å øke klikkfrekvensen, og i det siste eksempelet er målet å øke kvaliteten på trafikken til nettstedet til et nivå der inntektene og annonseringskostnadene har en positiv balanse, slik at vi kan si at annonsen betaler seg selv.

Det er åpenbart at vi ved å definere mål, også velger hvilke tall som er viktige og metodene for å følge med på dem.

Uansett hvor mye penger vi bruker i systemet eller hvor bra vi grupperer søkeordene, er det alltid viktig å regelmessig kontrollere resultatene. Vi må analysere statistikken for en bestemt tidsperiode for å avgjøre om resultatene for kampanjene og annonsene er i overensstemmelse med målene.
Nå skal vi ta en titt på hvordan bestemte deler av rapportsenteret er endret.

Filtre, kolonner som vises
Bildet nedenfor er helt sikkert velkjent for de av dere som allerede har brukt enkelte deler av rapportsenteret:


Filtreringsalternativene som vises i bildet ovenfor, var allerede tilgjengelige i det nye grensesnittet for kampanjeadministrasjon. La oss se på plasseringen av disse alternativene og hvordan de nå fungerer, etter overgangen fra det vanlige miljøet i rapportsenteret.

Filteret Datoperiode er plassert øverst til høyre i grensesnittet. Dette filteret ble nylig utvidet med noen nye alternativer. Det er nå mulig å vise resultatene for de siste 14 dagene, og det finnes også et alternativ for de av oss som annonserer i land der uken begynner på mandager og land der uken begynner på søndager. Det er også mulig å angi en egendefinert datoperiode.


Filteret Bruk i resultatdelen kan også byttes ut hvis vi oppretter ett eller flere filtre ved å klikke på knappen Filter på fanen Kampanjer.


I det nye filterpanelet er det også mulig å lagre filtrene, slik at du slipper å opprette mer kompliserte filtre på nytt. Det er nok å opprette og lagre filtrene én gang. Neste gang velger du bare knappen Filter for å aktivere tidligere lagrede filtre.


Det finnes to måter å filtrere kampanjer og annonsegrupper på: Til venstre på fanen Kampanjer finner du et utvidbart og låsbart navigeringspanel som gjør det enkelt å bytte mellom kampanjer og annonsegrupper.

Den andre muligheten er å bruke det tidligere omtalte filterpanelet: Avhengig av om du har åpnet Alle Internett-kampanjer eller en bestemt kampanje, er det ved hjelp av filterpanelet mulig å velge flere annonsegrupper fra flere kampanjer:


For de individuelle rapportene kan du velge å vise mange datakolonner i panelet Velg kolonner. I det nye grensesnittet finner du knappen Kolonner ved siden av knappen Filter. Denne knappen kan brukes til å hente opp ulik statistikk for søkeordene eller annonsene som for øyeblikket vises.

Vi kan for eksempel se prosentandelen av totalt antall visninger der annonsen ble utløst, og vi kan også finne ut hvor mange ugyldige klikk (som vi ikke blir belastet for) som systemet har registrert i løpet av en bestemt uke.

Det er lurt å gjennomgå listen over alle tilgjengelige kolonner på hver fane, ettersom standarden er at bare de viktigste dataene vises i regnearkene.

Til neste gang kan dere se etter fanen der kolonnen Ansl. førstesidebud kan aktiveres.

I løpet av de kommende ukene skal vi se på de ulike rapporttypene, diskutere hvordan vi tidligere fant dem i rapportsenteret og hvordan vi kan fortsette å bruke dem etter at rapportsenteret er fullstendig avviklet.

Skrevet av Tamás Geiger og Jonas Paulsen - Inside AdWords teamet