Brukere som søker på Google, verdsetter resultater som er relevante og som gir en god opplevelse etter at de har klikket på annonsen. I august lanserte vi prøveversjoner i Brasil, spansktalende Latin-Amerika, Spania og Portugal som la mer vekt på relevans og kvalitet på destinasjonssiden ved beregning av kvalitetspoeng og hvordan annonser rangeres på Google. Målet var å forbedre brukeropplevelsen for søkeannonser. Basert på resultatene vi har sett, lanserer vi nå disse endringene globalt.

Etter hvert som endringene lanseres, vil kvalitetspoeng for søkeord og typisk annonseplassering variere i enkelte kampanjer. I løpet av noen uker burde ting stabilisere seg, og vi forventer at de fleste kampanjer ikke vil oppleve vesentlige endringer i de samlede resultatene.

Akkurat som i dag vil kampanjer med annonser som gir gode resultater for brukersøk, fortsatt få høyere kvalitetspoengsum, ha lavere gjennomsnittlig kostnad per klikk og få høyere plassering på resultatsidene. Kvalitetspoengene på 1–10 i AdWords-grensesnittet vil fortsatt representere den generelle kvaliteten på et søkeord ved eksakt samsvar med søk på Google. Økninger i bud og kvalitetspoeng vil fortsatt bidra til en høyere annonserangering. Den samme grunnleggende innfallsvinkelen til forbedring av resultatene med AdWords, vil fortsatt gjelde.


Skrevet av: Adam Juda, konsernansvarlig for produkter og annonsekvalitet
Publisert av: Mi Tu Le, Inside Google AdWords