Etter ønske fra annonsørene lanserer vi om kort tid beregning av visningsandel på annonsegruppenivå for søke- og displaynettverket. Du kan dermed for eksempel bruke visningsandeldataene for annonsegrupper til enkelt å identifisere annonsegrupper som gir gode resultater, men som ikke får flertallet av de tilgjengelige visningene.

I løpet av de kommende ukene får du mulighet til å legge til tre nye kolonner i Annonsegrupper-fanen:

1. Visningsandel:
prosentantallet av visninger du fikk delt på det omtrentlige antallet visninger du potensielt kunne ha fått. 

2. Tapt visningsandel (rangering): andelen av visninger du gikk glipp av på grunn av annonserangeringen din. Merk at Tapt visningsandel (rangering) ikke blir vist hvis budsjettet stort sett ble utnyttet fullt ut i enten deler av eller hele den aktuelle dagen (dvs. at det forelå budsjettbegrensninger) i den undersøkte datoperioden. 

3. Visningsandel for eksakt samsvar: (kun søkenettverket) prosentandelen av visninger fra søk som samsvarte nøyaktig med søkeordene dine delt på det omtrentlige antallet visninger med eksakt samsvar du potensielt kunne ha fått.

I tillegg til å gi mer detaljerte beregninger planlegger vi å oppdatere algoritmene våre slik at visningsandelen for kampanjer kan beregnes mer nøyaktig. Det kommer derfor noen viktige endringer som du bør være oppmerksom på:
Avgrenset statistikk på kampanjenivå: Siden vi forbedrer algoritmene våre, oppdaterer vi samtidig alle visningsandeldataene for kampanjenivå fra mai 2011 og frem til nå. Visningsandeldata for kampanjenivå før mai 2011, blir ikke lenger vist. Hvis du ønsker å ta vare på visningsandeldata for kampanjer som ligger lenger tilbake i tid enn mai 2011, må du laste ned en rapport innen 30. januar 2012.
Daglige oppdateringer: For å kunne gi en mer nøyaktig beregning av visningsandelen din oppdaterer vi alle visningsandeldataene én gang per dag (ca. klokken 12 i tidssonen Stillehavskysten [GTM-8]). Visningsandeldataene sier dermed ingenting om visningsandelen for inneværende dag. Avhengig av når på døgnet du kjører rapporten, er det heller ikke sikkert at gårsdagens visningsandel blir tatt med.


Endringene blir gjort tilgjengelige for alle annonsører verden rundt fra og med 30. januar, 2012, så du finner dem snart i kontoen din. Det blir lagt ut mer detaljert informasjon i brukerstøtten for AdWords så snart endringene er på plass.

Skrevet av: Alexandra Kenin, Product Marketing Manager
Publisert av: Mi Tu Le