I dag starter vi opp en grundig opplæringsserie for å hjelpe annonsører med å optimalisere bud for AdWords-kampanjer i en verden med mange skjerm-enheter. Vi fokuserer på de nye funksjonene og verktøyene som er innført.  Gjennom hele serien fremhever vi gode fremgangsmåter for å angi budjusteringer i forbedrede kampanjer, herunder anbefalinger for hvordan du angir budjusteringer for mobil, sted og tidsrom.  Vi presenterer også metoder for å inkorporere automatisering i budoptimaliseringsprosessen, og forteller hvordan bedrifter bruker disse løsningene for å nå bestemte målsettinger. Vi håper du vil ha nytte av denne serien.

Dagens innlegg omhandler gode fremgangsmåter for prioritering av budjusteringer for steder, tidsrom og enheter.  Vi foreslår også metoder for å optimalisere disse justeringene over tid, spesielt dersom resultater og rammebetingelser endres.

Oversikt

I en ny verden med mange ulike skjerm-enheter prøver annonsørene å finne nye metoder for å nå frem til folk med annonser som er relevante i en gitt kontekst. Med en forbedretkampanje kan du enkelt nå frem til kunder og variere budene dine basert på enhet, sted og tidspunkt – alt innenfor én enkelt kampanje. Finn ut mer om de tre typene av budjusteringer og hvordan du kan utnytte dem i din næringsvirksomhet.

Lag delte budjusteringer

Budjusteringer kan legges oppå hverandre for å optimalisere rekkevidden for hver kampanje. Hvis du for eksempel driver en butikk i Bergen og vet at en kampanje gir gode resultater for mobilenheter på alle dager unntatt søndag, kan du angi budjusteringer for å øke budene for mobilenheter og Bergen, og redusere dem for søndager.

Eksempel
Justert søkeordbud =
Opprinnelig søkeordbud NOK 10,00 X (Bergen 1,2) X (søndag 0,5) X (mobilenheter 1,1) = NOK 6,60

I dette eksemplet har vi angitt budjusteringer på 20 % for stedet Bergen, -50 % for tidsrommet søndag og 10 % for mobilenheter.  Dersom det opprinnelige budet var NOK 10,00, vil det endelige budet være NOK 6,60, eller -34 % i forhold til det opprinnelige budet.

Flere budjusteringer, som i dette eksemplet, kan hjelpe deg med å iverksette en ønsket budgivningsstrategi. Men indivudulle budjusteringer gjelder likevel på tvers av alle dimensjoner.  Eksempelvis gjelder det reduserte budet for søndager på tvers av alle enheter og geografiske områder.

Prioritering av budjusteringer

Måten du administrerer forretningsdriften og fastsetter overordnede mål på, er nøkkelfaktorer som bestemmer rekkefølgen for angivelse av budjusteringer. Vi anbefaler at du angir den viktigste budjusteringstypen først (sted, enhet eller tidsrom).  Når du er fornøyd med resultatene, kan du legge til den andre budjusteringstypen – og til slutt den tredje.

Det er lurt å bruke grunnleggende forretningssans i denne prosessen:
·        Hvis du har en butikk som bare holder åpent til bestemte tider, vil sannsynligvis tidsrom være den viktigste budjusteringen som bør angis først.
·        Hvis du opplever svært forskjellige annonseringsresultater blant ulike land, fylker, regioner eller steder (eller hvis du ønsker å by høyere for brukere som fysisk befinner seg i nærheten av en butikk), kan sted være den første budjusteringen som bør angis.
·        Hvis annonseringsresultatene varierer sterkt mellom mobilenheter og andre enheter, kan enhetstype være utgangspunktet for budjusteringer.

AdWords gir deg nyttig informasjon for å avgjøre hvilken budjusteringstype som er viktigst for deg. Noen benytter også tredjepartsverktøy eller egne systemer som gir informasjon til bruk ved prioritering.  

Oppfølging
Over tid bør du følge opp hver av budjusteringene dine slik at du oppnår fastsatte målsettinger etter hvert som resultater og rammebetingelser endres.  Vi anbefaler at du går gjennom disse justeringene jevnlig for å fange opp sesongmessige endringer og sikre en optimal avkastning.

Husk at bedre data om annonseringsresultater vil hjelpe deg med å optimalisere budjusteringene.  Her er noen tips:
·        Hvis du ikke sporer konverteringer, kan du optimalisere budjusteringer basert på klikk eller visninger.
·        Hvis du sporer antall konverteringer (ved hjelp av konverteringssporingi AdWords, Google Analytics eller andre verktøy), kan du angi budjusteringer basert på faktiske konverteringer og CPA.
·        Hvis du sporer inntekter eller fortjeneste knyttet til hver konvertering (ved hjelp av e-handelsfunksjonaliteteni Google Analytics eller andre verktøy), kan du angi budjusteringer basert på de faktiske inntektene som annonsene dine genererer.

Påminnelser

Hvis du vil bruke funksjonene som vi har omtalt i dag, må du oppgradere kampanjene dine til forbedrede kampanjer.  22. juli 2013 begynner vi å oppgradere alle kampanjer automatisk.  Mer info

Neste uke ser vi nærmere på hvordan du kan tilpasse mobilbudjusteringer for hver kampanje ved å kombinere AdWords-data (visninger, klikk og kostnader) med nøkkelstatistikk om virksomheten din, for eksempel antall besøkende i butikken som følge av annonser og deres gjennomsnittlige ordreverdi.

Skrevet av John Sullivan, Global Search Solutions
Publisert av Linn Rønneberg, Adwords Account Strategist