Dagens innlegg inneholder informasjon om hvordan du bruker budjusteringer for tid.  Det er det fjerde innlegget i serien om gode fremgangsmåter for budgivning. De forrige blogginnleggene omhandlet optimaliseringsstrategier for hvordan du angir budjusteringer for sted og mobil samt prioritering.

I en verden som alltid er på nett, søker folk fra mange ulike enheter i løpet av dagen etter steder de kan reise til, ting de kan kjøpe, og måter de kan bli underholdt på. Folk bruker ofte lignende søkeresultater på forskjellige måter avhengig av hvilket klokkeslett de søker på. Hvis noen for eksempel søker etter «Hawaii ferie» i løpet av arbeidsdagen, kan det hende at hun bare er på let etter litt informasjon i forbindelse med en forestående reise. Når hun kommer hjem og foretar det samme søket om kvelden, er det mer sannsynlig at hun har all den informasjonen hun trenger for å bestille flyreiser og hoteller.

Når folk stadig er tilkoblet på denne måten, kan nå søkemarkedsførere få nettrafikk fra hele verden gjennom hele døgnet. For de fleste bedrifter er det likevel mulig å identifisere de beste dagene og klokkeslettene når avkastningen er bedre og kostnadene er lavere. Andre ganger kan kundeaktiviteten være tregere, og for noen bedrifter kan det være lurt å generere flere besøk, selv om det gir litt høyere kostnader. 

Hvis bedriften din opplever regelmessig kundeatferd og jevne AdWords-resultater i løpet av uken, kan det være lurt for deg å bruke funksjonen budjustering for tid i forbedrede kampanjer for AdWords. Med denne funksjonen kan du forbedre resultatene dine ved at du kan øke eller redusere budene dine etter ukedag eller klokkeslett.

Slik kommer du i gang med budjusteringer for tid
Før du gjør noen justeringer, er det viktig å velge riktig detaljnivå for analysematerialet.  Skal du for eksempel justere budene dine etter ukedag, åttetimersintervaller eller på timebasis?  Du kan bli fristet til å optimalisere helt ned på timebasis, men det er viktig å sikre at du har tilstrekkelig med data til å ta avgjørelser for hver tidsperiode.  En generell regel er å ha 1000 klikk og 30 konverteringer for hver tidsperiode du ønsker å optimalisere.

Beregning av budjusteringer for tid
Når du finner ut at det er riktig for bedriften din å bruke budjusteringer for tid, sammenligner du resultatene for annonsene dine på forskjellige tidspunkt med målet ditt for samlede resultater.  Da kan du enkelt finne den riktige budjusteringen for hver tidsperiode. 

Hvis du skal angi et mål for kostnad per handling, kan budjusteringen din beregnes på følgende måte:

Budjustering for tid = 100 %* ((kampanjemål / faktisk resultat) – 1)

Tenk deg for eksempel at du har en nettbutikk som får mer trafikk og bedre resultater på hverdager enn i helgene. Du ønsker å oppnå en samlet kostnad per kjøp på 300 kroner, men du oppnår en kostnad per kjøp på 250 kroner på hverdager og en kostnad per kjøp på 400 kroner i helgene. Det er enklere å nå resultatmålet ditt og oppnå maksimal effektivitet ved å bruke en budjustering for tid.  Du trenger bare å justere budene dine på hverdager med 20 %, og i helgene med -25 %.  Da kan du optimalisere for å nå målet ditt ved å by på en mer aggressiv måte på hverdager når konverteringene er mer kostnadseffektive, og på en mindre aggressiv måte i helgene når resultatene er dårligere.

Prøving og feiling
Stadig gjentakelse er en viktig del av optimaliseringsprosessen. Du kan sørge for at kampanjene dine er optimalisert over tid ved å kontrollere resultatene for alle tidsjusteringer regelmessig på Tid-underfanen i kampanjeinnstillingene dine. Øk budjusteringen der resultatene dine overgår målene, og reduser budjusteringen der resultatene er dårligere enn målet. På den måten kan du optimalisere budene dine og justere dem i forhold til endringer i kundeatferden.

Tips
Du bør også benytte anledningen til å undersøke de interne dataene dine for å finne ut når du har aktivitetstopper for konverteringsfrekvens, bestillingsmengde og samlet volum.  Hvis du har en fysisk butikk eller driver et kundesenter, kan du vurdere å bruke butikkens eller kundesenterets åpningstider som utgangspunkt når du skal angi en budjustering for tid.  Du kan finne ut når det er lurt å øke eller redusere budene dine ved å undersøke aktivitetsvolumet i åpningstiden. Hvis for eksempel kundesenteret ditt er stengt om natten, kan det være lurt å redusere bud i denne tiden for å unngå at kunder ringer når kundesenteret er stengt.  Hvis du driver en fysisk butikk og ser nedgang i trafikken i visse perioder, kan det også være lurt å øke budene i denne perioden og kjøre annonser med kampanjetilbud, for å lede flere folk til bedriften din.

Skrevet av Ting Zhang, Global Search Solutions
Publisert av Linn Rønneberg, Account Strategist