Folk ønsker alltid å få tak i nyttig informasjon i avgjørende øyeblikk – når de søker på søkeord som er relatert til et produkt, eller når de leser svært relevant innhold på nettsteder som ikke er i søkenettverket. Fra i dag av kan annonsørene nå ut til kunder på en ny måte når de besøker Google og diverse nettsteder – nemlig ved å bruke kampanjetypen Søk med utvalgt display. 

Med Søk med utvalgt display utvides rekkevidden for søkekampanjene dine til å omfatte Google Displaynettverk (GDN). Ved bruk av GDN når du ut til 90 % av den globale målgruppen på nettet (comScore september 2013). GDN omfatter to millioner utgivernettsteder. Det er enkelt å oppgradere eksisterende søkekampanjer til Søk med utvalgt display. Med noen få enkle trinn, og uten ekstra administrasjon, kan du skaffe deg 15% flere kunder* ved å vise annonsene dine til riktig tid i søkenettverket og overalt på nettet. 

Hva er forskjellen mellom denne kampanjetypen og den gamle kampanjetypen? 

Ved bruk av den nye kampanjetypen utvides søkekampanjenes rekkevidde, og du oppnår også bedre resultater i Displaynettverket enn med den gamle Søke- og Displaynettverk-kampanjetypen.

I Søk med utvalgt display brukes forbedrede signaler og metoder for å anslå når og hvor det er mest sannsynlig at annonsene dine kan gi best resultater. Det er også angitt en høyere terskel i denne kampanjetypen for når annonsene kan bli vist. I klartekst betyr dette at annonsene blir vist til et mindre antall potensielle kunder, der disse kundene utgjør den gruppen det er størst sjanse for at kan ha interesse av produktene og tjenestene du markedsfører. Sammenlignet med den gamle kampanjetypen viser de første testene at annonsørene i gjennomsnitt oppnådde 35 % høyere klikkfrekvens og 35 % lavere kostnad per kundekjøp for kampanjene for Søk med utvalgt display som ble vist i Displaynettverket.*

Når bør du bruke den nye Søk med utvalgt display-kampanjetypen?
  1. Hvis du kjører kampanjer bare for søkenettverket, kan du vurdere å bruke denne nye kampanjetypen for å oppnå ytterligere trafikk av høy kvalitet uten at det medfører ekstra administrasjon. Når du aktiverer Søk med utvalgt display, blir søkeannonsene dine kvalifisert for visning både på Google og på sider med relevante søkeord over hele nettet. Størsteparten av kampanjene dine blir fortsatt vist i søkenettverket, og du får flere plasseringer med gode resultater i Displaynettverket. 
  2. Hvis du kjører en eksisterende kampanje for Søke- og Displaynettverket, bør du vurdere å bytte til Søk med utvalgt display for å få bedre avkastning.*
Hvis du foreløpig kjører kampanjer for Søke- og Displaynettverket separat, anbefaler vi at du holder dem atskilt for å oppnå større fleksibilitet når det gjelder budgivning, budsjettering og målretting.

Oppgradering til Søk med utvalgt display
Søk med utvalgt display er nå det beste alternativet for annonsører som kjører annonser i Søke- og Displaynettverket fra samme kampanje. Fra og med i dag og i løpet av de neste ukene kommer vi til å fjerne den nåværende Søke- og Displaynettverk-kampanjetypen i AdWords-grensesnittet, og vi oppfordrer annonsørene til å bytte til Søk med utvalgt display for eksisterende kampanjer. Vi har laget en rask arbeidsflyt i AdWords-grensesnittet for at det skal være enkelt å bytte kampanjetype. Du finner også trinnvise instruksjoner i brukerstøtten for AdWords. Gå hit for å få mer informasjon.

Skrevet av Ahmad Anvari (produktsjef)

Postet av Janne Smith, Google AdWords-teamet


*Ut fra de første testresultatene kan vi se at gjennomsnittskunden oppnådde 35 % høyere klikkfrekvens og 35 % lavere kostnad per kundekjøp for de nye kampanjene for Søk med utvalgt display som ble vist i Displaynettverket, sammenlignet med eksisterende kampanjer for Søke- og Displaynettverket. Ut fra de første testresultatene kan vi også se at gjennomsnittskunden oppnådde 10–15 % flere konverteringer sammenlignet med kampanjer bare for søkenettverket. Resultatene for de enkelte kampanjene kan variere.