Vi er stolte av å kunne fortelle at Google Ad Grants er tilgjengelig for ideelle organisasjoner i Norge.
Ad Grants gir ideelle organisasjoner muligheten til å fremme sine saker og initiativer gjennom AdWords-annonsering på Google.no tilsvarende 10.000 USD i måneden.

Ad Grants fungerer omtrent som AdWords, som er Googles kommersielle annonsetjeneste. Forskjellen er prisen: Organisasjoner som får stipendet får 10.000 dollar i gratis annonseplass i måneden.

For å kunne søke på Ad Grants må man være registrert som en ideell organisasjon i Norge og ellers fylle krav vedrørende antidiskriminering og regnskapsføring. Detaljer om dette finner man i søknadsprosessen.

I tillegg er det viktig at organisasjonen har en velfungerende nettside. Det er tross alt snakk om annonsering på nett.

Google Norge oppfordrer alle organisasjoner som fyller kravene til å søke.

Mer informasjon på www.google.no/grants

Her er en video om Google Ad Grants: