Nå er det enklere å administrere nettadresser

Muligheten for å bruke nettet nærmest hvor som helst gjør at folk kan engasjere seg i bedriften din på mange ulike måter. Dette innebærer at du får mer data og flere beregninger du kan bruke for å administrere annonseresultatene dine.  Derfor lanserer vi nå oppgraderte nettadresser, slik at du lettere og raskere kan administrere og spore viktig informasjon om hvert klikk på AdWords-annonsene dine*. 

Oppgraderte nettadresser gir annonsørene flere fordeler, blant annet
  • mindre tid brukt på administrasjon av oppdateringer for nettadressesporing.
  • reduserte gjennomsøkings- og innlastingstider på nettstedet ditt.
  • nye verdisporingsparametere som bidrar til økt innsikt i annonsene dine. Finn ut mer.


Johannes Lipka, produkt- og løsningsansvarlig hos eProfessional GmbH, forteller: «Oppgraderte nettadresser er et av de mest tidsbesparende verktøyene vi har brukt i AdWords. Med dette verktøyet kan vi endre egendefinerte sporingsparametere for en gruppe nettadresser på ett sted, uten at annonsestatistikken tilbakestilles. Vi planlegger å oppgradere kundenes kontoer til oppgraderte nettadresser så snart som mulig.»

Destinasjonsadresser i dag

Hvis du bruker nettadressesporing i dag, ser du at destinasjonsadressene består av to komponenter:
  1. Nettadressen til landingssiden: Dette er nettadressen som kundene ser i nettleserne sine når de havner på landingssiden din etter å ha klikket på annonsen din.
  2. Sporing: I denne delen finner du informasjon slik som viderekoblingsadresser til sporingstjenester fra tredjeparter, verdisporingsparametere eller egendefinerte reklame-ID-er.

I eksempelet nedenfor representerer blått landingssiden, og grønt representerer sporingsinformasjonen.
www.example.com?creative=12345


Med destinasjonsadresser må du oppdatere hele adressen hver gang du skal justere sporingen. Dette utløser en ny gjennomgang av destinasjonsadressen. Så lenge nettadressen er til gjennomgang, blir ikke annonsene dine vist, og det fører til at du taper både tid og nye potensielle kunder.

Hva er nytt med oppgraderte nettadresser?

Med oppgraderte nettadresser kan du angi delen for landingssiden og sporingsinformasjonen separat i AdWords. Du kan oppdatere sporingsinformasjonen din på konto-, kampanje- eller annonsegruppenivå uten at annonsestatistikken tilbakestilles.

I det følgende går vi gjennom hvordan eksempelnettadressen ovenfor kan settes sammen ved å bruke de nye feltene for oppgraderte nettadresser.


I Endelig nettadresse-feltet skriver du inn nettadressen til landingssiden på nettstedet ditt.

                                 

Her er landingssiden «www.example.com» skrevet inn i Endelig nettadresse-feltet.

Du bruker sporingsmaler for å angi sporingsinformasjon og fortelle AdWords-systemet hvordan det skal sette sammen nettadressene dine. Hvis du så ønsker å bruke sporingsoppdateringene på flere nettadresser, kan du bruke en delt sporingsmal på konto-, kampanje- eller annonsegruppenivå. Hvis du foretrekker å administrere informasjonen for nettadressesporing individuelt for de enkelte nettadressene, kan du bruke en sporingsmal på annonse-, søkeord- eller nettstedslinknivå.


I eksempelet nedenfor har vi benyttet en sporingsmal på kontonivå for å bruke sporingsinformasjonen i alle nettadressene i kontoen.

                     

Sporingsinformasjon for alle nettadressene i kontoen plasseres i sporingsmalen på kontonivå.


Med egendefinerte parametere kan du tilpasse informasjonen du vil overvåke, så vel som de spesifikke verdiene som settes inn i nettadressene dine når noen klikker på annonsene dine. Hvis du for eksempel vil sette inn verdien 12345 hver gang noen klikker på denne spesifikke annonsen, kan du angi den egendefinerte parameteren {_mycreative} i denne annonsen.

                    

Skriv inn «_mycreative» i feltet for den egendefinerte parameteren. Dermed settes «12345» inn hver gang noen klikker på denne annonsen.
Nye nettadresser, ny innsikt

Med denne nye oppgraderingen får du tilgang til ny innsikt om klikkene på annonsene dine.


Med nye verdisporingsparametere kan du spore ytterligere informasjon knyttet til virksomheten din. Hvis du for eksempel vil spore antall annonseklikk etter geografisk plassering, kan du bruke den nye verdisporingsparameteren {loc_physical_ms}. For å få mest mulig ut av de nye verdisporingsparameterne bør du angi dem på kontonivå. Da kan du spore disse verdiene for alle nettadressene i kontoen din. Finn ut mer om de nye verdisporingsparameterne.


                    

Verdisporingen for plassering {location_physical_ms} står vist i grønt i sporingsmalen på kontonivå.

Fremgangsmåten videre

Oppgraderte nettadresser blir tilgjengelig for alle annonsører fra og med denne uken. Vi oppfordrer alle annonsører som bruker sporing i nettadressene sine, til å oppgradere til det nye systemet innen 1. juli 2015. Fra og med denne datoen blir nettadressene oppdatert til den nye strukturen. 

Hvis du bruker en sporingsplattform til administrasjon av nettadressene dine, oppfordrer vi deg til å samarbeide med leverandøren om håndteringen av disse endringene.

Hvis du vil vite hvordan du kan ta i bruk oppgraderte nettadresser for de nye annonsenettadressene dine, kan du lese artikkelen vår i brukerstøtten.

Skrevet av Leo Sei, produktsjef i Google AdWords
___________________________________________________________________


*Alle steder der vi skriver «annonser», mener vi også andre målrettingsalternativer for Søkenettverket, Displaynettverket og Shopping.