Googles innholdsnettverk omfatter en endeløs rekke nettsteder der AdWords-annonser kan vises. Du kan bestemme hvilke sider annonsene dine skal vises på ved å velge søkeord (søkeordmålrettet annonsering) eller angi nettsteder (plasseringsmålrettet annonsering). Begge alternativer forklares i detalj i serien Innføring i Googles innholdsnettverk.

Du kan også velge søkeord og plasseringer i en annonsegruppe for å skape et bestemt mål for annonsene i en kampanje. Begge deler brukes til å finne frem til egnede steder for annonsen i innholdsnettverket.

Uansett hvilket alternativ du velger, er det interessant å vite om annonsen er kvalifisert for plassering på en bestemt side, og hvilken plasseringen annonsen får.

Plasseringen av annonsen bestemmes på forskjellig måte avhengig av om du bruker søkeord eller plasseringer for å annonsere i Googles innholdsnettverk.

Hvordan bestemmes plasseringen for søkeordmålrettede annonser?

Plasseringen av en søkeordmålrettet annonse på en innholdsside er basert på det innholdsspesifikke CPC-budet og annonsegruppens kvalitetspoeng. Innholdsnettverkets kvalitetspoeng bestemmes på følgende måte:
  • Tidligere resultatdata basert på annonsens klikkfrekvens (CTR, clickthrough rate) på det aktuelle nettstedet eller andre lignende nettsteder
  • Kvaliteten på destinasjonssiden
  • Andre relevansfaktorer
En god plassering på nettstedene i innholdsnettverket kan oppnås ved å optimalisere annonser for innholdsnettverket.

Hvordan bestemmes plasseringen for plasseringsmålrettede annonser?

Mange plasseringsmålrettede kampanjer bruker CPM-prismodellen (pris per tusende visning) for å øke merke- eller produktbevissthet i stedet for klikkfrekvens eller konverteringer. Det er grunnen til at kvalitetspoengene bare er basert på kvaliteten på destinasjonssiden. Klikkfrekvensen og relevansen til annonseteksten har ingen innvirkning.

Plassering av plasseringsmålrettede annonser med CPM-bud kan oppnås ved å forbedre kvaliteten på destinasjonssiden.

Plasseringsmålrettede annonser kan også vises ved bruk av CPC-bud. I dette tilfellet er annonserangeringen ikke bare bestemt av kvaliteten på destinasjonssiden, men det tas også hensyn til budet og klikkfrekvensen.

Konkurrerer plasseringsmålrettede annonser med søkeordmålrettede annonser?

Svaret er: ja. Basert på annonserangering konkurrerer plasserings- og søkeordsmålrettede annonser om plasseringene som er tilgjengelige på en innholdsside. Hvis en plasseringsmålrettet annonse har høyere rangering enn alle konkurrerende søkeordmålrettede annonser, vil den plasseringsmålrettede annonsen være den eneste annonsen som vises i den aktuelle annonseblokken.

Du finner mer informasjon om innholdsnettverket i brukerstøtten for AdWords.