I vårt siste Google Analytics-innlegget snakket vi om viktigheten av å måle konverteringer i Google Analytics. Jeg vil bygge på dette innlegget og snakke om hvordan du kan bruke en rekke nøkkelindikatorer for resultat (KPI's, Key Performance Indicators) til å måle hvordan det går med nettstedet. Hva er viktigst for deg? Trafikknivået? Hvor mange brukere som konverterer? Hvor mye du betaler for betalt søkeannonsering kontra hvor mye du tjener på salg? Disse nøkkelindikatorene kan fortelle deg hvor godt nettstedet dekker forretningsbehovene dine og hvilke forbedringer som kan gjøres.

Hva er nøkkelverdier?

Kort fortalt er nøkkelverdi en verdi i Google Analytics som måler hvor godt nettstedet oppfyller målene dine. Hvis målet til nettstedet for eksempel er å selge produkter på Internett, er konverteringsfrekvensen i E-handel-rapporten en viktig indikator å holde øye med. Se hvilken andel av besøkende på nettstedet som går videre til å kjøpe fra deg, og se hvilke kilder de kommer fra. Det som skiller nøkkelindikatorer fra andre verdier er at disse verdiene er avgjørende for resultatene til nettstedet og Internett-bedriften.

Hvorfor bruke nøkkelverdier?

Opprettelse av nøkkelverdier er nyttig av to grunner. Endringer i disse forteller deg når du må gjøre noe. Hvis transittstoppfrekvensen på startsiden øker med 50 % må du finne ut hvorfor, og iverksette tiltak for å reversere trenden.

For det andre hjelper nøkkelverdier deg med å knytte Google Analytics-kontoen nærmere til resten av virksomheten. De hjelper deg med å forstå hva hver interessent ønsker fra Google Analytics-kontoen og fra firmaets tilstedeværelse på Internett. Involver kollegene dine i hvordan Internett-bedriften gjør det i henhold til viktige rapporter og verdier.

Hvordan listen av nøkkelverdier bør opprettes

Vellykket opprettelse av nøkkelverdier handler om å gjøre om nettstedets forretningsmål til verdier som gir mening i Google Analytics-kontoen. Alle virksomheter er forskjellige, så det er bare du som kan fastsette relevante verdier. For å komme i gang må du stille deg selv og viktige personer i organisasjonen ett spørsmål: Hva mener du er grunnen til at firmaets nettsted eksisterer? Skriv ned svarene. De vil sannsynligvis variere avhengig av hvem du spør. Det er viktig å få tilbakemelding fra alle avdelinger i firmaet og deretter prioritere svarene. Jeg foreslår at du beholder de 10 mest vanlige svarene.

Når du har tatt høyde for forretningsmålene, kan du starte med å opprette relaterte nøkkelverdier. La oss for eksempel si at et forretningsmål er å få flere til å komme til den fysiske butikken etter å ha besøkt nettstedet. Her vil en god nøkkelverdi i Analytics-kontoen være konverteringsfrekvensen av personer som besøker siden med veibeskrivelse til den fysiske butikken.

Her er noen ideer for å hjelpe deg med å opprette relevante nøkkelverdier å overvåke:
  • Sørg for at de er viktige og tilknyttet virksomheten. Jeg har allerede nevnt dette, men det er svært viktig å knytte nøkkelverdiene til forretningsmålene. En nøkkelverdi som «tiltrekk flere besøkende» kan virke som et godt valg, men er den virkelig tilknyttet forretningsmålene? Hva om markedsføringsavdelingen klarer å fordoble antallet besøkende, men ingen av de nye besøkende kjøper noe? Da kan det være bedre å tiltrekke besøkende av bedre kvalitet, der kvalitet er målt med konverteringsfrekvens eller transittstoppfrekvens.
  • Gjør dem gjennomførbare. Hvis du ikke kan iverksette gjennomførbare tiltak på bakgrunn av en av de valgte nøkkelverdiene, er den nytteløs. Spør deg selv: Hva gjør jeg hvis denne nøkkelverdien er fordoblet eller halvert i morgen?
  • Fokuser på målgruppen og sett den i sammenheng. Hvis du deler rapporter med andre team-medlemmer, må du huske at ikke alt er relevant for alle. Hvis du deler verdier med team-medlemmer, må du fokusere på hva som er relevant for jobbene deres. Eksempel: «50 % av brukerne brukte søkefunksjonen på nettstedet forrige uke. Av disse forlot 45 % nettstedet umiddelbart etter å ha vist søkeresultatene for de ti beste treffene.» Dette er nyttig informasjon for medlemmer av design-teamet som jobber med å forbedre nettstedets søkefunksjon og for lederen deres, men det kan være unødvendig informasjon for markedsføringsavdelingen.
I det neste innlegget forklarer jeg hvordan enkelte typiske nøkkelverdier kan spores ved hjelp av bestemte verdier i Analytics-kontoen. Vi tar for oss hvilke rapporter som kan hjelpe deg med å overvåke og forbedre viktige forretningsmål, for eksempel Internett-salg og potensielle salg.