For en stund siden åpnet vi for innsendinger til den nordiske Siteklinikk. Som en del av dette tiltaket har vi valgt og analysert fire nettsteder, ett fra hvert av de fire nordiske språkene som omfattes av tiltaket. For hvert nettsted vil vi skrive et sammendrag av anbefalinger, der vi legger spesielt vekt på nettstedets søkbarhet og tilgjengelighet. Som første post i denne serien har vi analysert www.korukamari.com. Her er et sammendrag av funnene våre, som vi håper vil forbedre nettstedets søkbarhet og indeksering. Selv om vi bruker www.korukamari.com som eksempel i denne posten, kan forslagene vi kommer med brukes av alle på egne nettsteder.

Flerspråklig nettsted

Butikken er foreløpig tilgjengelig på finsk og engelsk. Men når vi ser på de indekserte nettadressene ved å bruke operatoren site:, legger vi merke til at de fleste av de engelskspråklige nettadressene ikke er indekserte.

Når du arbeider med flerspråklige nettsteder, anbefaler vi en tilnærming med ett språk per side. Når du skal velge hvordan brukerne skal angi sitt språk, må du påse at søkerobotene og brukerne kan navigere fra startsiden til alt språkinnhold uten informasjonskapsler eller andre lignende metoder. For å forenkle nettstedsstrukturen for både brukere og søkemotorer og samtidig øke brukervennligheten og søkbarheten av stedet på engelsk bør du også vurdere å skille ut det engelskspråklige innholdet i et annet underdomene (for eksempel en.korukamari.com/) eller en annen undermappe (for eksempel www.korukamari.com/en/). Dette vil ikke bare gi en klarere struktur og bedre søkbarhet, men gi deg mulighet til å nå ulike land med det finske og engelske innholdet i Verktøy for nettredaktører hvis du skulle ønske det (men hvis det engelskspråklige innholdet ikke er rettet mot ett spesielt land, men alle engelskspråklige brukere rundt om i verden, anbefales det ikke å bruke verktøyet for geografisk mål).

Det anbefales heller ikke å blande innhold på ulike språk på én side, som for eksempel på http://www.korukamari.com/stylish-crystal-jewelry-ns751-p-966.html. Ved å oversette produktbeskrivelsene kan du øke nettstedets brukervennlighet betydelig for enkelskspråklige brukere.

robots.txt

Robots.txt er en nyttig protokoll som nettredaktører kan bruke til å angi hvilke deler av nettstedet som ikke skal gjennomsøkes av søkeroboter. Hvis vi ser på http://www.korukamari.com/robots.txt, kan vi se at www.korukamari.com har god nytte av robots.txt-filen. Men det er to linjer mot slutten av filen som angir at ingen bilder fra nettstedet skal gjennomsøkes av Googlebot.

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /images/

Nettredaktøren har høyst sannsynlig en god grunn til å gjøre dette, men man bør også tenke på de brukerne som kan finne nettstedet gjennom bildesøk eller bilder som dukker opp i universelle søk. Ved å tillate at bilder fra domenet ditt gjennomsøkes og indekseres kan du øke synligheten og treffrekvensen for nettstedet ditt, og dermed bringe flere besøkende til nettstedet.

404 Not found

Brukerne får se en 404-side når de forsøker å navigere til en ikke-eksisterende side på nettstedet. Det er flott å se at nettadressene som ikke finnes på www.korukamari.com allerede returnerer det riktige 404 HTTP-svaret!Det kan være mange grunner til at brukeren havner på en 404-side på domenet ditt (brukeren har for eksempel klikket på en brutt kobling eller feilstavet nettadressen), så det er fornuftig å gjøre disse 404-sidene så nyttige som mulig. I stedet for en standard ferdiglaget 404-mal bør du vurdere å lage egendefinerte 404-sider som gir brukerne flere muligheter til å finne innholdet de opprinnelig var ute etter. Hvis det er mulig, bør du tilpasse 404-sidene etter utseendet til resten av nettstedet. Du kan også ta med koblinger til startsiden og annet relevant innhold på nettstedet. Selv om en ren kobling tilbake til siden brukeren opprinnelig kom fra kan være nyttig i enkelte situasjoner, er den til liten nytte i situasjoner der brukeren har feilstavet nettadressen i adressefeltet i stedet for å bli henvist fra et annet nettsted eller ha navigert til en brutt kobling fra ditt eget nettsted. Ved å gi brukerne alternative muligheter til å navigere til en annen side på nettstedet ditt hjelper du dem ikke bare å finne innholdet de var ute etter, men skaper en mer brukervennlig opplevelse på nettstedet ditt. Google tilbyr også en gratis egendefinert 404-programsnutt som kan brukes til å forbedre 404-sider.

Metabeskrivelser

Når brukere får en søkeresultatside, tar de ofte en rask beslutning om hvilket resultat de vil klikke på basert på titlene og beskrivelsene som de får presentert i søkeresultatene. Hjelp brukerne å ta en kvalifisert beslutning ved å gjøre titlene og beskrivelsene så nyttige, beskrivende og nøyaktige som mulig.Gjentakelse av de samme metadatabeskrivelsene på flere sider bidrar ikke til å skille disse sidene fra hverandre. Hvis du redigerer metabeskrivelsen slik at den blir spesifikk for den aktuelle siden, øker du sannsynligheten for at brukerne havner på den siden de var ute etter.

Kanonisering

Noe av innholdet på nettstedet kan være tilgjengelig via ulike nettadresser, for eksempel http://www.korukamari.com/ og http://www.korukamari.com/index.php. For å sentralisere innsatsen på én side foreslår vi å angi den kanoniske koblingen for hver versjon av siden. Hvis du for eksempel vil at http://www.korukamari.com skal være den kanoniske nettadressen, kan du legge til følgende link -element i head-delen av http://www.korukamari.com/index.php:Selv om Google er god til å håndtere duplisert innhold, er det klare fordeler med å angi den kanoniske versjonen av startsiden. Brukere kan nå få tilgang til og koble til siden med begge versjonene ved å dele signalene relatert til startsiden mellom disse to nettadressene. Bruk av det kanoniske link-elementet bidrar til å overføre slike signaler til den foretrukne versjonen.

Hvis du vil angi at du foretrekker at nettstedet ditt indekseres med eller uten www, kan du påse at nettstedet omformer både med og uten www og definerer en 301-viderekobling fra den sekundære versjonen til den foretrukne. I tillegg til dette kan du også angi det foretrukne domenet i Verktøy for nettredaktører.

rel="nofollow"

Nofollow brukes til å angi at søkerobotene ikke skal følge en bestemt kobling (når det brukes som rel="nofollow" i href-attributt) eller noen koblinger på en bestemt side (når det brukes som ). Dette betyr at Googlebot generelt ikke vil følge en slik kobling, og PageRank eller ankertekst vil heller ikke passere over disse koblingene (målsider for slike koblinger kan fremdeles gjennomsøkes hvis de er koblet til fra andre deler av nettet uten nofollow eller er med i nettkartet).


Store deler av navigasjonen på butikknettstedet er «nofollowed» for øyeblikket (med unntak av produktsider). Du kan se effekten av «nofollow» ved for eksempel å gjennomføre et site:-søk i domenets nyhetsinnhold:Fordi denne nettadressen er internt «nofollowed» er den sannsynligvis heller ikke indeksert, og finnes derfor ikke i søkeresultatene. Selv om «nofollowing» påloggingssider kan være en god idé (Googlebot kan ikke logge på nettstedet ditt likevel), bør du vurdere å droppe «nofollow» fra noen av de andre navigasjonskoblingene som kan være interessante for generelle brukere. Nye tilbud, nyheter og kontaktinformasjon, for å nevne noe, kan være interessante sider for alle som ønsker å kjøpe produktene som du selger. Hvis du også sørger for at søkemotorer og brukere kan følge språkvalget på nettstedet ditt, økes nettstedets flerspråklige søkbarhet og brukervennlighet. Men hvis hensikten er å hindre at disse sidene indekseres, vil det være en bedre tilnærming å bruke robots.txt eller noindex-metakoder i stedet for «nofollow»-koblinger, fordi disse metodene garanterer at innholdet blokkeres. En «nofollow»-kobling garanterer imidlertid ikke at noen andre har koblet til det dokumentet.

Vi håper at du har hatt nytte av Siteklinikk-analysen av www.korukamari.com. De kommende ukene vil vi fortsette serien med Siteklinikk-poster, så følg med for å få flere tips om hvordan du lager søkbart og brukervennlig innhold. Som alltid – hvis du har spørsmål om dette innlegget eller et annet emne relatert til Google Søk eller Verktøy for nettredaktører, kan du gjerne komme med et innlegg i hjelpeforumet for nettredaktører.