Etter nøye vurdering har vi valgt å sette fokus på nettstedet www.pbgolv.se som det svenske bidraget i våre nettstedstudier. Vi håper du får nytte av denne studien. Her presenterer vi enda flere tips og ressurser som gir nettredaktører mulighet til å forbedre nettstedene til fordel for brukere, nettstedeiere og søkemotorer.