Dette er del 2 i serien om grunnleggende kontooptimalisering. I forrige artikkel lærte du hvordan du kontrollerer at kontoen er riktig strukturert, og at den har effektive annonser og en god søkeordliste. Emnet for denne artikkelen er de to grunnleggende kampanjeinnstillingene målretting og budsjettering.

2. Målretting

Det fins to sammenkoblede målrettingstyper, nemlig språk og sted. Du vet selvsagt best selv hvor kundegruppene du sikter deg inn mot befinner seg. En grei tommelfingerregel er likevel å konsentrere seg om de geografiske områdene med størst salgspotensial, i stedet for å annonsere over hele kloden. Tilbyr du lokalt avgrensede tjenester? Da er det lurt å velge by eller region, og ikke hele landet.

Her er noen tips når det gjelder språk- og stedsmålretting:
  • Vil du satse på det franske markedet? Opprett en separat kampanje målrettet mot fransk språk, og skriv passende annonser og søkeord. Unngå å bruke alle annonsene i én enkelt kampanje, da dette vil gjøre dem mindre relevante.
  • Finn ut hvor effektiv kampanjen er i de ulike landene ved å klikke på fanen Dimensjoner (det kan hende du må klikke på pilen til høyre for Målgrupper) og deretter velge Geografisk rapport. Slett landene som kommer dårligst ut når det gjelder klikkfrekvens eller konverteringsfrekvens.
  • Hvis du velger Storbritannia som land i innstillingene for geografisk målretting, får besøkende i Frankrike vist annonsen din når de søker på Google.co.uk. Er du ikke interessert i kunder utenfor Storbritannia? I stedet for å velge Storbritannia som land, kan du legge til hver region manuelt (innstillingen Geografisk målretting). Så enkelt kan det gjøres.
  • Én kampanje = ett språk. Det er liten vits i å vise annonser på tysk til fransktalende brukere. Men der er ett unntak. Hvis du ønsker å nå ut til alle potensielle kunder i et bestemt land, kan det lønne seg å ta med engelsk i tillegg til det nasjonale språket. I slike tilfeller må du imidlertid passe på at den geografiske målrettingen kun er rettet mot relevante land. Annonser for et kjemisk renseri i Helsinki er for eksempel av liten interesse for engelsktalende brukere i Australia.
2. Budsjett

Hvordan velger du budsjett? Hvor mye penger har du tenkt å bruke på å annonsere? Du er den eneste som kan svare på det første av disse spørsmålene, men statistikken gir oss svar på spørsmål nummer to. Sett at du har tre kampanjer, men ikke har anledning til å bruke mer enn 600 NOK per måned i annonsering. Dette betyr at hver kampanje får 200 kroner per måned. Som standard blir da det daglige budsjettet for hver kampanje rundt 6,66 kroner. Er én av kampanjene viktigere enn de to andre? Sett av 12,00 kroner per dag til denne, og gi de to andre 4,00 kroner.

Her er noen tips og råd til hvordan du setter opp et daglig budsjett:
  • Sjekk hvor mange visninger du mistet på grunn av utilstrekkelig budsjettering. Dette gjør du ved å gå til kampanjeoversikten, klikke på knappen «Kolonner» over diagrammet, og merke av i ruten Resultater. For hver kampanje vises prosentandelen av tapte visninger som skyldes budsjettet.
  • Har du mistet mange visninger på grunn av budsjettet, eller har annonsene stoppet fordi budsjettet for neste dag er oppbrukt? Prøv enannen budsjettfordeling. Er det fortsatt ikke nok? Da kan det hende du bør vurdere å øke det samlede budsjettet for kontoen, og spre ressursene over flere kampanjer.
  • I kampanjeinnstillingene (Foretrukket plassering, Leveringsmåte) kan du velge enten akselerert levering eller standard. Førstnevnte alternativ innebærer at annonsene vises så ofte som mulig, uansett budsjett. Hvis du velger alternativ nummer to, blir derimot budsjettet fordelt jevnt utover dagen.
  • Systemet kan tillate at kontobudsjettet overskrides enkelte dager. Disse små «utskeielsene» veies opp ved at det blir brukt mindre enn budsjettet andre dager, eller ved at kreditten justeres. Det gjennomsnittlige beløpet du betaler per dag i regnskapsperioden er uansett ikke høyere enn det daglige budsjettet.
I denne og den forrige artikkelen har du lært hvordan du setter opp en korrekt strukturert konto med passende budsjett og målretting. Det neste du trenger å vite, er hvordan du legger inn plasseringer og bud, og hvordan du sporer kontoresultatene. Dette vil vi gå nærmere inn på i kommende artikler. Følg med videre!


Skrevet av:  Aleksei Petrov, Inside Google AdWords
Publisert av: Mi Tu Le, Inside Google AdWords