Stadig flere brukere kobler seg til Internett via sine mobile enheter. Hvis du vil utnytte denne trenden, bør du først og fremst sørge for at du har valgt å vise annonsekampanjene dine på mobile enheter med fullverdige nettlesere. Hvis du ønsker å gå enda ett skritt videre, kan du opprette egne mobilfokuserte kampanjer, slik at du kan optimalisere søkeordene, annonsetekstene og destinasjonssidene på bakgrunn av hvordan brukerne ser annonsene dine på mobilplattformen.

Slik håndterte Razorfish, et amerikansk byrå for digital nettannonsering, saken for en av sine kunder:

Razorfish-teamet startet med å kopiere de eksisterende skrivebordskampanjene, men endret innstillingene til målretting mot mobile enheter med fullverdige nettlesere. Ettersom deres kunde hadde et velkjent merkenavn, fokuserte de i begynnelsen på søkeord med merkenavnet, slik at de raskt oppnådde tilstrekkelig trafikk til å kunne se hva som fungerte best for deres kampanjer.

For å måle resultater sporet de flere konverteringsverdier, blant annet om mobilbrukere slo opp butikkens fysiske plassering eller lastet ned en kupong fra nettstedet. De kunne straks registrere en kostnad per konvertering som var 7,5 % mer effektiv på mobile enheter, og de bestemte seg derfor for å teste hvordan de best mulig kunne optimalisere mobilkampanjene.

Først testet de om ulike varianter av kampanjens destinasjonsside påvirket konverteringsfrekvensen. Teamet tok utgangspunkt i at mobilbrukere ofte ønsker å utføre en bestemt handling, og at klienten ville oppnå bedre resultater dersom brukerens erfaring startet nærmere denne handlingen. For denne klienten skulle det vise seg at de oppnådde atskillig høyere konverteringsfrekvenser når brukeren ble sendt til en destinasjonsside som viste butikker i nærheten.

Deretter testet de varianter av annonseteksten. Fire ulike annonsetekster ble testet, inkludert den opprinnelige teksten brukt i skrivebordskampanjene. Hver av de tre nye versjonene økte konverteringsfrekvensen med mer enn 9,3 % i forhold til den mest effektive teksten i skrivebordskampanjene.

Vi håper dette eksempelet gir en bedre forståelse for hvordan du kan dra nytte av annonsering på mobile enheter med dine AdWords-kampanjer.