Vi fortsetter serien vår om hvordan du setter opp og enkelt optimaliserer kontoen. I de foregående artiklene viste vi hvordan du oppretter en konto med effektiv struktur, annonser og søkeord, og hvordan du fininnstiller målretting og kampanjebudsjett. I denne artikkelen tar vi opp to andre grunnleggende innstillinger: CPC-bud og annonseplassering, og gir noen eksempler på hvordan disse fungerer.

CPC-bud (kostnad per klikk-bud)

I AdWords-systemet betaler du vanligvis kun når noen klikker på annonsen din. Under Kampanjeinnstillinger kan du velge mellom to typer budgivning: automatisk (systemet tilpasser budene slik at du får så mange visninger som mulig innenfor budsjettrammen) og manuell (du angir selv hvor høyt budet skal være). Det viktigste å være oppmerksom når du optimaliserer budgivningsprosessen, er følgende:

 • Automatisk budgivning er ideelt hvis du ikke vil bruke for mye tid på å fininnstille kampanjen. Samtidig må du passe på å angi en øvre CPC-grense, slik at du unngår ubehagelige overraskelser.
 • Enkelte funksjoner (f.eks. planlagt annonsevisning) er ikke tilgjengelige ved automatisk budgivning.
 • Er du mer opptatt av annonsevisninger enn at brukerne henvises til nettstedet ditt? I så fall kan du velge betaling per 1000 visninger for kampanjer som kjører på Google displaynettverk.
 • Har du angitt konverteringssporing? Da er det lurt å bruke konverteringsoptimereren eller optimereren for kostnad per konvertering. Merk at optimereren for kostnad per konvertering er tilgjengelig også ved automatisk budgivning. Bruken av konverteringsdata gjør at systemet kan administrere CPC-bud innenfor et intervall på 30 %, noe som ofte bidrar til lavere kostnad per konvertering.
 • Sporing av gjennomsnittlig annonseplassering for hvert søkeord. Hvis du legger merke til et søkeord med for lav plassering, må du spørre deg selv om dette søkeordet egentlig er viktig for deg. Dersom svaret er ja, kan du gi annonsen en høyere plassering ved å øke CPC-budet.
 • Er et bestemt søkeord mer effektivt enn de andre (høy klikk-/konverteringsfrekvens)? I så fall kan det lønne seg å øke CPC-budet for dette søkeordet. Søkeord som har vist seg mindre effektive, kan gis lavere CPC-bud eller stoppes midlertidig.
 • Dette rådet er forresten like aktuelt for annonseplasseringer som for søkeord. Er visningene på et bestemt nettsted mer effektive enn andre? Da kan du legge til dette nettstedet manuelt som plassering.
 • Selv om du kun betaler akkurat nok til å slå konkurrentene (vanligvis mindre enn det du har angitt som høyeste CPC-bud), bør du ikke angi høyere kostnad per klikk enn du strengt tatt har råd til. Konkurransen er ofte uforutsigbar, og i enkelte tilfeller kan den reelle kostnaden komme opp til maksgrensen. Det som da skjer, er at budsjettet ditt blir oppbrukt veldig fort.
 • Hvis du ser at et bestemt søkeord har svært få visninger, kan det hende at CPC-budet er for lavt. Ofte får du en systemmelding om at CPC-budet er lavere enn den anslåtte kostnaden for førstesidevisning av søkeordet. Denne informasjonen blir vist under fanen Søkeord.

Plasseringer

I denne sammenhengen brukes plassering om de ulike plattformene du kan annonsere på via AdWords. Du kan lese mer om annonseplasseringer i brukerstøtten. Det vi skal se på her, er noen praktiske taktikker du kan ha god nytte av:
 • Hvis du annonserer kun på Googles søkenettverk, går du glipp av potensielle kunder som enten ikke bruker søkemotorer, eller bruker andre søkemotorer enn Google. Ved å vise annonsene både på søke- og displaynettverk når du ut til en større målgruppe (f.eks. de som bruker Facebook.com eller YouTube.com).
 • Opprett alltid separate kampanjer for søke- og displaynettverkene. Hvorfor? Vel, av flere grunner. Når du lager søkeordlister til kampanjer som skal kjøre på søkenettverket, må du prøve å gjette deg frem til de nøyaktige søkeordene brukerne sannsynligvis vil søke etter. Søkeordlistene for displaynettverket evalueres derimot av systemet ut fra hva som er hovedtemaet på nettstedet. Annonser på displaynettverket er vanligvis mer generelle enn de du finner på søkenettverket. Det er dessuten enklere å bedømme resultatene av annonseringen hvis søke- og displaynettverkene er adskilte for ulike kampanjer. Du får da rask oversikt over alle parameterne (CTR, konverteringer, osv.), og kan enkelt sammenligne dem.
 • Hvis du er villig til å bruke litt mer tid på å fininnstile kampanjen, eller hvis du vil forsikre deg om at annonsene vises kun på relevante nettsteder, kan du foreta annonseplasseringene manuelt. Plasseringsverktøyet (fanen Rapportering og verktøy) hjelper deg å plukke ut de best egnede nettstedene.
 • Hvis du velger et sett med annonseplasseringer automatisk, er det veldig viktig at du sjekker regelmessig på hvilke nettsteder annonsen har blitt vist (nettverksfanen i kampanjen). Ekskluder nettsteder som har irrelevant innhold, eller som gir lav klikkfrekvens.
 • Ikke bli bekymret hvis du ser at klikkfrekvensen er mye lavere på displaynettverket enn på søkenettverket. Dette er helt normalt. Klikkfrekvensen på displaynettverket påvirker ikke resultatene på søkenettverket, og omvendt.
 • Hvis du velger annonseplasseringer manuelt og samtidig legger til søkeord, blir annonsene vist kun på disse nettstedene, og kun på de av sidene som er relatert til søkeordene du har angitt. Vil du at annonsen skal vises på alle sidene på nettstedene du har valgt? Alt du trenger å gjøre, er å slette alle søkeordene fra kampanjen.
Vi kan nå si oss ferdig med de grunnleggende kampanjeinnstillingene. I de tre artiklene så langt har du fått lært hvordan du skaper en effektiv konto. Neste artikkel omhandler de beste og enkleste fremgangsmåtene for å spore annonseresultatene i en kampanje.


Skrevet av: Aleksei Petrov,  Inside Google AdWords
Publisert av: Mi Tu Le, Inside Google AdWords