Iløpet av de siste ukene har vi kommet med en rekke tips for hvordan evaluere sin industri og målsetting, samt kontostruktur og søkeord. I det siste innlegget i denne serien vil vi gå nærmere inn på hvordan man optimaliserer sine annonsetekster som et middel for å oppnå sine mål.

Annonseteksten du bruker i din AdWords-kampanje er en mulighet til å fortelle kunder om produktene eller tjenestene dere tilbyr, og vil også kunne differensiere dine tilbud fra dine konkurrenters. Selv om vi kan bidra med tips og veiledning, ber vi dere teste og eksperimentere med ulike strategier for annonsetekster, inntil du finner noe som passer dere.
  • Vær deskriptiv. Siden annonseteksten gir deg mulighet til å kommunisere dine tilbud til en potensiell kunde, bør dere starte med å klargjøre hva dere selger. Du kan benytte annonseteksten til å beskrive spesifikke egenskaper eller tilbud. Forsøk å utheve unike kvaliteter og egenskaper som "håndlaget" eller "prisbelønnet", eller ulike tilbud. Slike formuleringer kan få din annonse til å skille seg fra dine konkurrenter.
  • Benytt korrekt gramatikk, stavemåte og tegnsetting. Vær påpasselig med å sørge for at deres annonse er forståelig og at man benytter tegnsetting der det er naturlig. Dette er med på å gi et seriøst inntrykk. Man kan bruke store bokstaver i begynnelsen av hvert ord i den synlige nettadressen for å få mer oppmerksomhet, for eksempel www.EspensEllevilleEventyr.no istedet for www.espensellevilleeventyr.no. Se våre retningslinjer for AdWords-annonsering her for å se hva som er tillatt.
  • Bruk kontostrukturen og søkeordene som veiledning. Ideelt sett skal annonseteksten gjenspeile det søkeordet som brukeren har søkt med. Dersom noen søker med "fly til kalamazoo" vil en annonse som lyder "bestill fly til kalamazoo" være mer relevantfor brukeren enn en som lyder "Annas reisebyrå". En annen fordel med å inkludere søkeord fra dine annonsegrupper i annonseteksten er at disse vil vises med fet skrift når potensielle kunder ser annonsen. Når din annonse reflekterer det en bruker søker etter kan du samtidig forsøke å angi URL'er som leder til sider som er mer spesifikke i forhold til annonseteksten og søkeordene. De som søker etter bukser, bør ende på en side der man selger bukser og ikke en generell siden der man selger alle slags klær.
  • Filtrér ut irrelevante eller upassende søk. Dersom dine produkt er begrenset til et avgrenset område, kan det være fornuftig å ha denne informasjonen med i annonseteksten. En som ser etter biler i Bergen vil mest sannsynlig ikke klikke på en annonse for bruktbiler i Tromsø. Dersom du selger høyinvolveringsprodukter kan man sortere bort rabattjegere ved å anvende ord som "luksus", etc.
  • Definér en ønsket handling fra kundens side. Dersom din målsetting er å maksimere avkanstning på investert kapital vil oppfordringer om konkrete handlinger kunne virke positivt. Handlingen som defineres bør samsvare med det dere selv definerer som en konvertering, dette være seg et salg, en innmelding, en stemme, etc.
  • Forsøk minst to versjoner av deres annonsetekst. For en gitt annonsegruppe bør du forsøke flere ulike annonsetekster for så å evaluere hvilken som fungerer best for dere. Forsøk å understreke ulike fordeler og egenskaper i de forskjellige variantene. Slik kan du se om deres kunder reagerer mer fordelaktig på formuleringer som "behov for refinansiering?" eller "refinansiér huslånet ditt". Uansett vil det være vanskelig å kunne forutse hvilken variant som vil fungere best for dere uten at du har forsøkt forskjellige typer. For mange annonsevarianter vil på den annen side være vanskeligere å administrere.
For ytterligere tips om annonsetekst og generell optimalisering kan du gå AdWords Learning Center, men vær oppmerksom på at dette kun er tilgjengelig på engelsk for øyeblikket. Vi håper denne serien om optimaliseringstips har vært til nytte. Følg med for mer spesifikke optimaliseringstips her i Inside AdWords.