I våre tidligere innlegg har vi introdusert Googles innholdsnettverk. Vi diskuterte hvordan du kan nå Internett-kunder på nettet basert på vår innholdsbaserte målrettingsteknologi. Vi snakket også om kontrollen du har over kostnadene og fleksibiliteten du har med hensyn til å velge hvordan budskapet leveres til kunder.

Som alltid bør du imidlertid vite hvor bra annonseringskampanjene gjør det når det gjelder å generere lønnsomme salg og potensielle nye kunder for virksomheten. Dette er det viktigste. I dag skal vi se på hvordan du kan spore og bygge videre på resultatene du får fra kampanjene i innholdsnettverket.

Konverteringssporing – spore salg og potensielle salg fra Googles innholdsnettverk

Hvis du er ute etter en rask og enkel metode for sporing av salg og potensielle salg som genereres av annonseringen, kan du vurdere å konfigurere konverteringssporing. Dette er et gratis verktøy som hjelper deg med å finne ut når et klikk på annonsen din fører til brukeradferd som du anser som verdifull. Når du konfigurerer konverteringssporing for kontoen, spores ikke bare resultater fra kampanjer som kjører på Google, men også resultater fra kampanjer som er målrettet mot innholdsnettsteder.

Konverteringsoptimerer – AdWords' verktøy for CPA-budgivning

Når du sporer konverteringer, er du godt rustet til å se nærmere på forbedring av avkastningen du får fra AdWords. Ved å bruke konverteringsoptimereren, som er et gratis konverteringsbasert budgivningsverktøy for AdWords, kan du angi det kostnad per kjøp-budet (CPA, cost-per-acquisition) som du vil betale for hvert salg eller potensielle salg. Deretter prøver konverteringsoptimereren å skaffe deg flere konverteringer for budsjettet. Konverteringsoptimereren har vist seg å øke det gjennomsnittlige antallet konverteringer med 21 %, samtidig som gjennomsnittlig CPA reduseres med så mye som 14 % sammenlignet mot kontroll (intern Google-undersøkelse, 2009).

Konverteringsoptimereren plasserer din annonse på sider i innholdsnettverket som tidligere har ført til gode resultater for deg og andre i din kategori. Hvis for eksempel annonsene gir mange konverteringer på nettsted A, kan konverteringsoptimereren by en CPC som er høy nok til å sikre at annonsene vises for brukere på dette nettstedet. Hvis annonsene derimot ikke får mange konverteringer på nettsted B, reduseres CPC-budene for å forhindre at annonsene vises på nettsted B når en konvertering er usannsynlig, slik at du sparer kostnaden for klikket på dette nettstedet og beholder budsjettet til mer lønnsomme klikk.

Rapporter om plasseringsresultat – vurdere hvilke nettsteder som fungerer best for deg

Med konverteringssporing kan du se hvilke salg og potensielle salg du får for pengene dine. Med konverteringsoptimereren kan du by basert på hvor verdifullt et salg eller et potensielt salg er for virksomheten. Men hva med å se på hvor gode resultater annonsen gir på ulike nettsteder i innholdsnettverket?

Rapporten om plasseringsresultat er en annen funksjon som hjelper deg med fokusere på og kontrollere hva du retter annonseringsbudsjettet mot. Denne rapporten viser resultat sortert etter nettsted for dine innholdsmålrettede kampanjer. Du kan se nøyaktig hvilke relevante nettsteder annonsen er vist på, og du kan vurdere hvordan resultatene du har oppnådd avviker fra nettsted til nettsted. Når rapporten om plasseringsresultat brukes sammen med konverteringssporing, blir den et kraftig verktøy som viser deg nettstedene eller plasseringene der du når dine mål, samt hvor det kan være lurt å finjustere resultatene.

Når du har fått tilgang til rapporten om plasseringsresultat, kan du enkelt optimalisere volumet du genererer av salg og potensielle salg fra innholdsnettverket. Du kan for eksempel vurdere å øke budene og annonsens eksponering på nettsteder som gir deg gode resultater. Du kan også redusere budene eller bruke verktøyet Nettsted- og kategoriutestenging for å begrense hvor mye annonsen vises på nettsteder som ikke gir gode nok resultater.

Full kontroll over hvordan og hvor du betaler!

Sammen kan disse ulike verktøyene for budadministrasjon, kostnadskontroll og sporing hjelpe deg med å sikre at du får størst mulig avkastning på annonseringen, samtidig som du får de beste resultatene.

I vårt neste innlegg i Googles innholdsnettverksserie skal vi se tilbake på de ulike emnene vi har dekket så langt for å se hvordan disse ulike elementene brukes sammen i en omfattende innholdskampanje for å gi målrettet, oversiktlig og kostnadseffektiv annonsering. Hei så lenge!